Yüzer Göndermecin Durum Denetimi İçin Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Haklıdır, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüzer göndermeçler temel olarak; gemiler, deniz karakol uçakları ve denizaltı savunma harbi helikopterleri tarafından denize atılan ve yapı itibariyle suda yüzen şamandıralara benzeyen cihazlardır. Bu çalışmada genel olarak yüzer göndermeçlerin tanımları ve özelliklerine yer verilmiş, özel olarak ise pasif bir yüzer göndermecin dinamik modellemesinin yapılabilmesi için matematik modeli oluşturulmuştur. Yüzer göndermecin pasif dinleme yapabilmesini sağlayan parçası olan hidrofonun, verimli çalışabilmesi için istenen dinleme derinliğinde mümkün oldukça hareketsiz kalması sağlanmalıdır. Bu yüzden de yüzer göndermeç bunu gerçekleştirecek bir süspansiyon sistemine ihtiyaç duyar. Bu çalışmada bu süspansiyon sistemi incelenmiş ve çalışma sonuçları doğrultusunda süspansiyon sisteminin özelliklerinin nasıl olması gerektiği konusunda bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir. Pasif yüzer göndermecin dinamik modellemesi ve benzetimi MATLAB programı aracılığıyla gerçekleştirilmiş, benzetim sonuçlarına ve yorumlarına çalışmanın son kısmında yer verilmiştir.
Principally, sonobuoys, like free floating buoys, are dropped from the ships, maritime patrol aircrafts and anti submarine warfare helicopters. In this study, generally, definitions and features of sonobuoy have been presented and specially, mathematical model of the system has been obtained to model the system dynamically. Hydrophone, used to listening passively, has to be hold on motionless to be used efficiently. Thus, sonobuoy needs a suspension system. In this study, sonobuoy suspesion system has been scrutinized to estimate position. It has been modeled by using MATLAB.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
yüzer göndermeç, dinamik modelleme, denizaltı savunma harbi, sonobuoy, dynamical modeling, anti submarine warfare
Alıntı