Alüminyum Alaşımlarına Anodik Oksit Filmi İçerisine Gümüş Katılması Yolu İle Antibakteriyel Özellik Kazandırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Baloğlu, Alper
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, alüminyumun yüzeyinde antibakteriyel bir tabaka oluşturmaktır. Ayrıca antibakteriyel amaçla kullanılacak alüminyum malzemelerin dekoratif açıdan da kullanışlı olması için, renklendirme işlemiyle birlikte uygulanabilir olması gerekmektedir. Böylece amaç, anodizasyonla oluşturulan poröz oksit tabakasının elektrolitik yöntemle renklendirilmesi ve çözeltiye katılan gümüşün de porlarda birikmesiyle malzemeye antibakteriyel özellik kazandırılmasıdır. Çalışmanın içinde, farklı koşullarda hazırlanmış numunelerden hangilerinin daha iyi antibakteriyel aktiviteye sahip olduğunun belirlenmesi de amaçlanmıştır. Bu amaçla, farklı konsantrasyonlarda gümüş içeren çözeltilerde renklendirilen numunelerdeki ve renklendirmeden sonra farklı sürelerde kapama işlemine maruz kalan numunelerdeki bakteriyel aktiviteler ölçülmüştür. Farklı koşullarda kaplanan numunelere daha sonra tuz püskürtme testi uygulanmıştır. Bakteri testleri sonucunda, kapama işlemi yapılmamış numunelerde hiç bakteriye rastlanmazken, diğer numunelerde ise yüzeydeki bakteri miktarında %60-90 arası değişen oranda azalma görülmüştür. Kapama işlem süresi azaldıkça antibakteriyel etki artmaktadır. Ayrıca renklendirme çözeltisindeki gümüş konsantrasyonunun artması da antibakteriyel özelliği bir miktar arttırdığı görülmüştür. Yapılan tuz püskürtme testinde ise, 120 saat sonunda kapama yapılmamış numunenin yüzeyinde kısmi renk değişimleri görülmüş, yapılan SEM analizinde,renk değişimi olan kısımda süngerimsi yapı ve çatlaklar olduğu tespit edilmiştir.
The purpose of this study is to form an antibacterial layer on the aluminium surface. This should be alse used with electrolytic coloring for decorative reasons. Thus, the main purpose of the study is to coloring the porous anodic oxide film with silver added electrolytics and to have a surface with antibacterial properties. It is also intended to determine, prepared under different conditions, which specimen has the best performance and which is the worst. So, bacteria tests and salt spray test is applied to the specimens with different silver concentrations and different sealing times. According to the bacteria tests, no bacteria detected on the unsealed specimens, while the bacteria on the sealed specimens decrease by 60-90%. As the sealing time decreases, the antibacterial activity of the specimens increase. Besides, increasing the silver concentration of the electrolyte, slightly increases the antibacterial activity. In the salt spray test, the unsealed specimen had some change in color after 120 hours. Analysis on SEM showed that the part with color change has a spongy structure and lots of cracks on the surface.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
antibakteriyel kaplama, alüminyum, gümüş, elektroliz, renklendirme, antibacterial coating, aluminium, silver, electrolyse, coloring
Alıntı