Çelik Yapılarda Yarı-rijit Birleşim Tiplerinin Çerçeve Boyutlandırmasına Etkileri

dc.contributor.advisor Yardımcı, Nesrin tr_TR
dc.contributor.author Coşkun, Mehmet Turan tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-01T13:54:54Z
dc.date.available 2015-12-01T13:54:54Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Bu tezin amacı, çelik yapılarda yeni bir kavram olarak ortaya çıkan yarı-rijit birleşimlerin derinlemesine incelenmesi, geleneksel yöntem olan rijit veya mafsallı birleşimlerle karşılaştırılması ve sonuçların irdelenmesidir. Çelik yapılarda kiriş-kolon birleşimleri geleneksel olarak mafsallı veya rijit olarak düşünülürler. Yapılar projelendirilirken düğüm noktalarını mafsallı veya rijit olarak tasarlamak şüphesiz ki birçok hesap kolaylığını da beraberinde getirmektedir. Ancak her ne kadar hesap kolaylığını beraberinde getirse de yapılan araştırmalar göstermiştir ki düğüm noktalarının davranışı gerçekte bu iki ekstrem değer arasında kalmaktadır. Bu davranış yarı-rijit davranış olarak adlandırılır. Yapı elemanlarının davranışlarını, düşey eksende moment (M) ve yatay eksende dönme () olmak üzere; bu iki etkinin birbirleriyle olan etkileşimini gösteren M- diyagramları en iyi şekilde açıklar. Dolayısıyla birleşimlerin sınıflandırılması ve taşıma gücü hesapları M- eğrileri esas alınarak yapılmıştır. M- eğrileri, yapılan pek çok deneysel çalışmaya dayanarak çeşitli parametrelere bağlı olarak ifade edilmiştir. Bu çalışmada, birleşimlerin sistem üzerindeki etkilerini inceleyebilmek amacıyla farklı birleşim tipleri kullanılarak sistem analiz edilmiş ve farklı birleşim tiplerinin, farklı hesap yöntemlerinin boyutlandırmaya etkileri incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The objective of this thesis is to scrutinize the semi rigid connections in steel frames which has recently appeared in structural engineering and to compare the differences between semi-rigid conections with the taditional methods which are rigid or/and pin connections. The results are also will be examined in this thesis. In steel structures beam-to-column connections are traditionally assumed either rigid or pinned. While designing the constructions, assuming that the joints as rigid or pinned will certainly make the calculations easier. However the facility in calculation by designing the connection rigid or pinned, the experimental studies shows that the actual behaviour of the connection is between these two extreme limit states. This behaviour is called semi-rigid. The best expression of the behaviour of the structural elements is interaction between M- (Moment–Rotation) where the vertical direction represents M and the horizantal direction represents  in the interaction diagram. Thus the classification of the connections and the calculations of the bending moment resistance of the joints are calculated by using the M- diagrams. After various experimental researches, the M- diagrams are formed by using parameters. In this study, different type of connections are used and system analyzed in order to examine the effects of the connections and type of analyzing methods over the system. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10861
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Yarı-rijit tr_TR
dc.subject Birleşim tr_TR
dc.subject Çelik tr_TR
dc.subject Moment-Dönme tr_TR
dc.subject Boyutlandırma tr_TR
dc.subject Semi-Rigid en_US
dc.subject Connection en_US
dc.subject Steel en_US
dc.subject Moment-Rotation en_US
dc.subject Design en_US
dc.title Çelik Yapılarda Yarı-rijit Birleşim Tiplerinin Çerçeve Boyutlandırmasına Etkileri tr_TR
dc.title.alternative The Effects Of The Semi-rigid Connections Over The Frame Design In Steel Structures en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2329.pdf
Boyut:
4.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama