Duygusal Dayanımlı Objeler Olarak Eklemeli Üretim İle Üretilmiş Ürünler

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2016-07-13
Yazarlar
Uygun, Selin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, eklemeli üretim yöntemi ile kullanıcıları tarafından üretilmiş olan ürünlerin, kullanıcıları için duygusal dayanımlı ürünler olup olmadığını araştırmaktadır. Aynı zamanda, bu çalışmada, ürünün kullanıcı tarafından üretildiğinde fazladan bir değer kazandığı öngörülmüş ve tartışılmıştır. Bu bağlamda, eklemeli üretim yöntemi ile kullanıcıları tarafından üretilmiş olan ürünlerin, üretimi sırasında bir değer kazandıkları önerilmiş ve bu değerin, ürünün duygusal dayanımlı olmasına bir katkısı olup olmadığı tartışılmıştır.
This study focuses on whether the additive manufactured products (AMP) produced by their owners can be emotionally durable products for their users with an additional value created during the production process. Implied from this concern, this study also considers the creation of a value in the production process and it examines whether this additional value turns the product into an emotionally durable piece. Therefore, the study mainly focuses on the emotional durability qualities of additive manufactured products and the production process making products emotionally durable.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
3b Yazıcı, Eklemeli Üretim, Endüstriyel Tasarım, Ürün Tasarımı, Duygusal Tasarım, Emotionally Durable Design, Sustainable Design, Additive Manufacturing, 3d Printers
Alıntı