Teknolojik Ürünler Ve Örgütsel Satın Alma Süreci

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Esedoğlu, Erdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, endüstriyel ürün ve tüketim malları endüstrilerinde faaliyet gösteren firmalarla derinlemesine mülakat tekniğiyle görüşülerek, elde edilen verilen ışığında bilgi teknoloji ürünlerinin ne şekilde satın alındığını gösteren bir model ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Çalışmada görüşülen firmalarda üretime girdi sağlayan ürünlerle teknolojik ürünlerin satın alımı arasındaki farklar vurgulanmıştır. Farklı sektörlerdeki teknolojik ürün satın alımları anlatılarak bu endüstrilerle olan farklılık ve/veya benzerlikler de açıklanmıştır.
In this study, the aim is to determine a model showing how information technology based products are being purchased by consumer products and the industrial products’ industries respectively, using the indepth interviewing method with a couple of firms from these sectors. The differences between the buying of normal goods and the information technology based products within these industries are also explained. The differences and the similarities between these sectors, regarding to the buying process of information technology based products are also explained in this text.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Örgütsel satın alma, Teknoloji, Örgütsel pazar, Satın alma, Satın alma kararı, Organizational purchase, Technology, Organizational markets, Purchasing, Purchasing decision
Alıntı