Düşey Süreksizlik Bulunan Bir Binanın Tasarımı Ve Zaman Tanım Alanında Doğrusal Elastik Ve Doğrusal Olmayan Analiz Yöntemleri İle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-02-21
Yazarlar
Bozat, Ferhat Uğur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Düzenli binaların (kütle, dayanım ve rijitliği düzgün olarak dağıtılmış ve plandaki şekli düzgün olan binalar), deprem etkileri altında düzensiz binalara göre daha iyi performans gösterdikleri bilinse de, mimari ihtiyaç ve kısıtlamalar nedeni ile bu tip binalar inşa edilmektedir. Yönetmeliklerde, yapısal düzensizliklerden dolayı oluşacak olumsuz bir durumun önüne geçmek için bu tip binalara ilişkin çeşitli kısıtlamalar ve koşullar getirilmiştir. Bu çalışma kapsamında, kolonun iki ucundan mesnetli bir kirişe oturması nedeni ile oluşan düzensizlik durumu incelenmiştir. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik e göre (DBYBHY-2007), eğer kolonların iki ucundan mesnetli bir kirişe oturması durumu mevcut ise kirişin bütün kesitlerinde ve ayrıca göz önüne alınan deprem doğrultusunda bu kirişin bağlandığı düğüm noktasına birleşen diğer kiriş ve kolonların bütün kesitlerinde, düşey yükler ve depremin ortak etkisinden oluşan tüm iç kuvvet değerlerinin %50 arttırılması öngörülmüştür. Düşey süreksizlik bulunan örnek bir binanın tasarımı DBYBHY-2007 ve TS500-2000 e uygun olarak yapılmıştır. Tasarımı yapılan binada, depremin düşey bileşeninde hesaba katıldığı doğrusal elastik ve doğrusal olmayan zaman tanım alanında analizler yapılarak, süreksizlik bölgesindeki elemanların iç kuvvet değişimleri ve binanın doğrusal olmayan davranışı incelenmiştir.
Regular structures, (structural mass and rigidity is linearly distributed throughout the height and symmetric storey/horizontal plan distribution), performed better than irregular structures. Even though this fact is widely accepted, irregular structures cannot be avoided wholly because of the architectural requirements and various other constraints. Thus seismic codes give some restrictions and additional conditions for preventing undesired behavior those type of structures. This study focuses on one of the many irregularities, discontinuity in columns. According to Turkish Seismic Design Code (DBYBHY-2007), if column rests on beam which is supported at both ends, all internal force components induce by the combined effect of vertical loads and seismic loads shall be increased by 50% at all sections of the beam and at all sections of the other beams and columns adjoining to the beam in the earthquake direction considered. Sample structure has designed ,which has vertical discontinuity, in conformity with Turkish Seismic and Concrete Structures Design Codes and both linear and nonlinear time history analysis were carried out and internal forces and plastic deformations are examined in the irregularity zones.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
düşey düzensizlik, düşey süreksizlik, zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz, zaman tanım alanında doğrusal elastik analiz, vertical irregularity, vertical discontinuity, linear time history analysis, nonlinear time history analysis
Alıntı