Manevra Simülasyonları İle Yarı Ampirik Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-01-04
Yazarlar
Uşar, Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, gemilere sıklıkla uygulanan ve gemi manevra karakteristiklerinin tayin edilmesinde kullanılan en yaygın tanımlayıcı manevra kabul edilen dönme manevrası için, gemi manevra simülasyonları, ile yarı-ampirik manevra tahmin yöntemleri, Lyster ve Knights, Esso Osaka tankeri ve MARAD serisi gemiler kullanılarak mukayese edilmiş, elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak tahmin yöntemlerinin hangi mertebede başarılı olduğu belirlenmiş ve model deneylerine, simülasyon programlarına ve tam ölçekli deneylere baş vurulmaksızın temel gemi manevra karakteristiklerinin tayin edilip edilemeyeceği incelenmiştir. Ayrıca manevra simülasyonlarında kullanılan gemilere ait hidrodinamik türev değerlerinin teorik ve ampirik yöntemler, Jones, W. Smitt, Norrbin, Inoue ve Clarke, kullanılarak hesaplanan değerleri ile deneysel yöntemlerle elde edilen değerleri karşılaştırılmış, türev değerleri arasındaki farkların dönme manevra karakteristiklerine yaptığı etkiler incelenmiştir.
This study includes the comparison of the results obtained by the use of one of the widely used maneuvering simulation program developed by Ankudinov V. and calculated using semi-empirical maneuvering prediction techniques proposed by Lyster and Knights for determination of ship maneuvering characteristics. Analysis for the Esso Osaka and the MARAD series ships turning circle maneuvering simulation results and the results obtained from prediction equations for ships’ turning circles were compared in order to determine the accuracy of prediction equations. In addition, the values of hydrodynamic coefficients, utilized in maneuvering simulations, were calculated theoretically and using semi-empirical methods proposed by Jones, W. Smitt, Norrbin, Inoue and Clarke. The values obtained were compared with the captive model test results and the effect of the difference between these results on maneuvering simulations was analyzed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Manevra, Matematik Model, Simülasyon, Ampirik Yöntem, Maneuver, Mathematic Model, Simulation, Empirical Methods
Alıntı