Figürün Gravürdeki Yeri Ve Figür Çalışmaları

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Korucuoğlu, Belgin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Figürün Gravürdeki Yeri ve Figür Çalışmaları" Her bilgi, bir süje obje ilgisine dayanır. Bilginin süje obje ilgisi içinde ortaya çıkması, süjenin objeyi belli bir perspektif altında kavraması, onu yorumlaması demektir. Her sanat yapıtı, bir estetik obje olarak yorumlanmış bir varlığı ifade eder. Tarih boyunca insan figürü, dünyanın her tarafındaki sanatçılar için esin kaynağı olmuştur. Doğada var olan nesnelerin biçimlerinin doğal görünümleri bozulmadan, kompozisyon kurallarına uygun organizasyonu sonucu bu özgün çalışmalar oluşturulmuştur. Eserlerde verilmek istenen mesaj; sevgiyi, bununla bağlantılı olarak insanı, insanla ilgili olan herşeyi, onun içinde bulunduğu sonsuzluğu, geçmişini, karmaşık iç yapısını, gücünü ortaya koymaktır. Zengin tarihi ve kültürel birikim araştırılmış, özellikle de gün ışığına çıkan yazınlar ona ışık vermiş; bunları günümüz Güzel Sanatlar'ına tekrar kullanılmak üzere kitlelere ulaştırmak amaçlanmıştır. Teknik olanakların sağladığı imkanlarla eserlerin dokusu oluşturulmuş, deneme yanılma yoluyla elde edilen sonuçlar, ayrı tadlar getirmiş, figürün mekan içindeki yerleşimi, uzay, şekil, zemin ilişkisi içinde ele alınmıştır. Yaşamın içinden, açık, seçik bilinir nesnelerin bu organizasyonunda zaman, düşün ve mekan kavramı ön plandadır. - IX Gerçek olanın ve hissedilenin orasında, bırakılmışlık, yalnızlık, bir iç kaynaşma, bir duygu dünyası; sergilenmiş olan eserlerden seyirciye aktarılabiliyorsa ve sanata karşı ilgileri eserler sayesinde biraz daha yoğunlaşabiliyorsa şüphesiz istenilen sonuca ulaşılmış olacaktır. Bu tez; sunulan yapıtların dışında Baskı tekniklerini, Baskı sanatının tarihini ve yapıtların açıklamalarını kapsamaktadır.
Importance of figure in engravings and engraving works* Every knowledge is based on artist - object relation. That the knowledge comes into being in artist - object relation signifies that artist comprehends object under a certain perspective and comment on it. Each art work expresses an entity commented as an esthetic object. Throughout the history, man figure has been source of inspiration to the artists all over the world. Without deteriorating the natural appearances of the objects existing in the nature, the organization complied with the composition rules has been resulted in these original works. Message thought to be given in the works is to expose love, human in relation to it, the eternity in which human exists, his past, his complex psycohology and power. The productive history and cul tural accumulation has been researched; and especially inscriptions brought to light have been aimed to be transfered to the people in order to be used in our today's Fine Arts. With the facilities provided by the technical resources, tissue of the works has been formed, results obtained by way of trying and making mistake have brought various tastes, location of figure in space, shape, base relations. In this organisation of the obvious objects from life itself, time, thought and space concepts have the primary importance. XI - If, among the real things and feelings, being left, loneliness, an inside coalescence, a sensation world can be transfered to the spectator from the works and their interest to the art can be focused by these works, no doubt it would have been reached the desired result. This thesis involves printing techniques, history of Printings and descriptions of the works as well as the above presented works.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
Anahtar kelimeler
Güzel Sanatlar, Baskı sanatları, Figür, Gravür, Özgün baskı, Fine Arts, Printing arts, Figure, Gravure, Original print
Alıntı