Savonius Rüzgâr Türbininin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Yorulma Analizi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2015-06-26
Yazarlar
Duranay, Aytekin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Dikey eksenli rüzgâr türbinleri grubuna ait, Savonius rüzgâr türbinin üretkenlik kıstaslarını artırmak adına yapılan çalışmalardan biri olup, üretilen yeni bir modelinin yorulma analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerde sonlu elemanlar yöntemi ve çoklu cisimler sistemi simülasyonu gibi yöntemlerden faydalanılmış, sonuçlar paylaşılmıştır.
In this thesis, dynamic analysis of a Savonius wind turbine system is carried out by using finite element method and multibody system simulation. Fatigue life of a newly design Savonius wind turbine, which is a Vertical Axis Wind Turbine type, is estimated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Yorulma, Savonius, Fatigue, Savonius
Alıntı