Yeraltına Gömülü Cismin Şeklinin İntegral Metot Yardımıyla Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-03
Yazarlar
Albayrak, Umut Aziz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yarım düzlem altına gömülü çok iyi iletken bir cismin şeklini ve yerini belirlemek için tekrarlayıcı (iteratif) bir metot kullanılacaktır. Kullanılacak bu metot, iki adımlı bir algoritmaya dayanmaktadır. Bu metotlar, iki yarı düzlem arasında ölçülmüş olan saçılan alanın analitik devamlılığı ve düzlem üzerinde bilinmeyen yansıtıcının devamlılığı olan verinin tek düzlem potansiyel temsili olur. Bu yaklaşımla iki yarı-düzlem Green fonksiyonunun zaman tüketici hesaplamaları ortadan kalkmış olur. Kolaylık açısından iki boyutlu nesneler ve TM polarizasyonlu düzlem dalgaların geldiği düşünülmüştür. Bu şekilde problem skaler bir problem halini almaktadır. Sonuçlar literatürdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında, önerilen yöntemlerle elde edilen sonuçların mühendislik açısından yeter yakınsaklığı sağladığı gözlenmiştir.
In this study an iterative method is applied to determine the location and shape of a perfectly conducting object buried under a half space. The method is based on a two-step algorithm which comprises the analytical continuation of the measured scattered field to the interface between two half-spaces and the single layer potential representation of this continued data on the surface of the unknown scatterer. This approach allows us to avoid the time consuming calculation of the two half-space Green’s function. For the sake of simplicity, we consider only two-dimensional (2D) objects and TM polarized plane wave incidence which enables us to reduce the problem to a scalar one. The comparison of the results with the exampes given in the literature was in a good agreement.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Ters Saçılma, Gömülü Cisim, Tek Katmanlı Potansiyel, inverse obstacle scattering, buried object, single layer potential
Alıntı