Rüzgâr Enerjisi Teknolojileri: Ön Tasarım Kodu Geliştirmesi

dc.contributor.advisor Tolun, Süleyman tr_TR
dc.contributor.author Türkyılmaz, Utku tr_TR
dc.contributor.department Uçak Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Aircraft Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2007-09-11 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-10T14:46:20Z
dc.date.available 2015-06-10T14:46:20Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada rüzgâr enerjisi çevrimi sistemlerinin ön tasarımı için bir kod geliştirilmiştir. MATLAB dili ile bu kod yazılmış, görsel kullanıcı arayüz kullanan eniyileme ve çözümlemelerden oluşan bir program oluşturulmuştur. Mevcut tasarım ve çözümleme programları özetlenmiş ve özgün bir ön tasarım ve eniyileme programı ‘WIND’ geliştirilmiştir. Program seçilen yöreye uygun tasarımı ve eniyilemeyi; yöreden alınan gerçek rüzgâr verileri kullanılarak rüzgâr kaynağı çözümlemesi, yatay eksenli rüzgâr türbini (YERT) kavramsal tasarımı ile ağırlık ve maliyet çözümlemeleri, aerodinamik tasarım ve çözümleme, rüzgâr enerji hesaplamaları ile ekonomik çözümlemeler gerçekleştirmektedir. Rüzgâr Kaynağı çözümlemesi bölümünde Weibull yaklaşımı, aerodinamik bölümünde pala elemanı momentum kuramı kullanılmıştır. Ağırlık ve maliyet kestirimleri bölümünde Sunderland ağırlık ve maliyet modeli ile pala ağırlığı hesaplanmakta diğer bileşen ağırlıkları da istatistiksel ve deneysel bağıntılar yardımıyla hesaplanmaktadır. Enerji hesaplamaları için Weibull yaklaşımı kullanılmıştır. Ekonomik çözümlemelerde şimdiki değer maliyet yaklaşımı kullanılmıştır. Eniyileme algoritması için RSM (Response Surface Method) yöntemi seçilmiştir. Programda eniyileme amaç fonksiyonunda birim enerji üretim maliyetleri, geri dönüşüm zamanı, rüzgâr türbini satış fiyatı ve yıllık enerji üretimi gibi değişkenler kullanılmıştır. Kullanıcının belirlediği rüzgâr verisi, üreteç anma rüzgâr gücü ve diğer tasarım değişkenleri; yöre bilgisi, tasarım seçenekleri, aerodinamik, ekonomi, güç eğrisi ve eniyileme gibi bölümlerde girdiler atanarak, rüzgâr türbini rotor yarıçapı ve rüzgâr türbini göbek yüksekliği değişkenleri eniyilenmiştir. Sonuçlar rüzgâr enerjisi projelerinin uygulanabilirliği açısından bir rehber teşkil etmektedir. tr_TR
dc.description.abstract A preliminary design code is developed for the wind energy conversion systems. This code is built in MATLAB language with graphical user interface (GUI) involving optimization and analysis processes. Current design and analysis codes are summarized and a specific preliminary design and optimization program ‘WIND’ is built. Program achieves site specific design with actual observed wind data and optimization involving; wind resource analysis, preliminary design of horizontal axis wind turbine (HAWT), aerodynamics design and analysis, wind energy calculations and economic analysis. For the wind resource analysis Weibull approach is used. In the aerodynamics section blade element momentum theory is used. In the weight and cost analysis, blade weight is calculated with Sunderland weight and cost model. The other components are calculated with statistical and experimental relations. Energy calculations are done with Weibull approach. In the economic analysis present worth approach is used. For the optimization algorithm response surface method (RSM) is used. In the program objective function is consisting of variables cost of energy (COE), pay back period, Wind Turbine (WT) sales price and Annual Energy Production. User defined wind data, generator rated power and other design parameters; site information, design options, aerodynamic, economic, power curve and optimization sections generates necessary inputs. As a result WT rotor radius and hub height is optimized. Results will be a guide for feasibility of wind energy projects. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4758
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.subject Rüzgâr enerjisi tr_TR
dc.subject Rüzgâr türbinleri tr_TR
dc.subject Rüzgâr tr_TR
dc.subject Enerji tr_TR
dc.subject Rüzgâr santralleri tr_TR
dc.subject Tasarım kodu tr_TR
dc.subject Tasarım tr_TR
dc.subject Aerodinamik tr_TR
dc.subject Ekonomi tr_TR
dc.subject Enerji tr_TR
dc.subject Eniyileme tr_TR
dc.subject Güç tr_TR
dc.subject Wind energy en_US
dc.subject Wind turbines en_US
dc.subject Wind en_US
dc.subject Energy en_US
dc.subject Wind plants en_US
dc.subject Design Code en_US
dc.subject Design en_US
dc.subject Aerodynamics en_US
dc.subject Economics en_US
dc.subject Energy en_US
dc.subject Optimization en_US
dc.subject Power en_US
dc.title Rüzgâr Enerjisi Teknolojileri: Ön Tasarım Kodu Geliştirmesi tr_TR
dc.title.alternative Wind Energy Technologies: Preliminary Design Code Development en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7617.pdf
Boyut:
1.26 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama