İstanbul’da Evsel Katı Atıklar İçin Farklı Kompostlaştırma Teknolojilerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-18
Yazarlar
Işık, Tuba
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma kapsamında, İstanbul kenti evsel katı atıklarının kompostlaştırılabilirliği araştırılmıştır. Çalışmanın esas hedefi, üç farklı kompostlaştırma metodu olan; kapalı sistem, aktarmalı yığın ve havalandırmalı statik yığın sistemlerinin değerlendirilmesi ve birbirleri ile karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla, Kısırmandıra Kompost ve Geri Kazanım Tesisi bir kapalı kompostlaştırma metodu olarak incelenmiştir. Bunun yanı sıra, tesiste açık alanda oluşturulan yığınlarda aktarmalı ve havalandırmalı statik yığın sistemleri değerlendirilmiştir. Her üç sistemde de aynı özellikteki evsel katı atık kullanılmıştır. Gerekli deneysel çalışmaların yürütülmesi amacı ile havalandırmalı statik yığın sistemi ile eş zamanlı olarak aktarmalı yığın ve kapalı kompostlaştırma sistemlerinden karıştırma esnasında kompozit numuneler alınmıştır. Çalışma esnasında, kompostlaştırılan evsel katı atığın karakterizasyonun belirlenmesi amacıyla haftalık olarak fiziksel ve kimyasal analizler yapılmıştır. Sonuç olarak, uygun yer seçimi ve yüksek kapasiteli aktarma ekipmanları kullanılarak reaktörde kompostlaştırma yerine çok daha basit ve ekonomik olan aktarmalı yığın yöntemiyle kompostlaştırmanın uygulanabileceği gösterilmiştir.
In the present study, composting process for municipal solid wastes in İstanbul was investigated. The main goal of this investigation was to evaluate and compare three different composting methods; in-vessel, turned windrow and aerated static pile. According to this aim, Kısırmandıra Compost and Recovery Facility was selected to investigate the in-vessel composting technology. Additionally, two compost piles were constructed at the facility, in open area, for evaluating turned windrow and aerated static pile methods. In all three systems, municipal solid waste with the same characteristic was used. The composite samples were taken during the mixing operation in turned windrow and in-vessel system, and at the same time from aerated static pile for necessary experiments. During this study, physical and chemical analyses were conducted to determine the characterization of the composting material each week. Finally, it has been proven in this study that composting of the municipal solid wastes can be achieved by simple and economical turned windrow method instead of composting in the reactor with high capacity equipments and appropriate space requirements.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Kompostlaştırma, Evsel katı atık, Yığın sistemleri, Kapalı sistemler, Composting, Municipal Solid Wastes, Pile Systems, In-vessel Systems
Alıntı