Batı Karadeniz’de Gaz Hidrat Anomalilerinin Avo Analizi İle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-02-16
Yazarlar
Yavuz, Sinem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Gaz hidrat günümüzde diğer hidrokarbon kökenli enerji kaynaklarına alternatif olarak gösterilen önemli bir enerji kaynağıdır. Batı Karadeniz bölgesinde Akçakoca-Kurucaşile arasında 1998 yılında toplanan sismik verilerin detaylı incelenmesiyle bazı hatlarda bölgede gaz hidrat varlığını işaret eden BSR seviyesine rastlanılmıştır. Bu çalışma kapsamında BSR seviyesinin en belirgin olarak görüldüğü sismik hattın AVO analizine hazırlanması amacıyla özel olarak sismik veri işlem yapılmıştır. Bu veri işlemin ardından belirgin olarak BSR tespit edilen çoklu CDP’ler seçilerek BSR seviyesinin bulunduğu ortamın sismik parametrelerini belirlemek amacıyla AVO analizi yapılmıştır. AVO analizinde Zeoppritz yaklaşımlarıyla sıfır ofset ve eğim değerleri elde edilmiştir. Ayrıca, sıfır ofset ve eğim değerlerinin istatistiksel değerlendirilmesinin ile elde edilen sonuçların ardından düz çözüm modelleme ile ortamın sismik parametreleri belirlenmiştir.
Gas hydrate is an important alternative source of energy to the other hydrocarbon-based energy sources today. At Western Black Sea, BSR level indicating existence of gas hydrate in some seismic lines were observed by detailed study of the collected seismic data between Akçakoca – Kurucaşile in 1998. In this study, seismic data processing is carried out specifically for the seismic line that BSR level is seen as the most prominent for the AVO analysis. After the data processing, AVO analysis is carried out on the CDP super gathers to identify the seismic parameters of the medium that BSR is significantly identified. In AVO analysis, Zoeppritz approximations are used to get zero offset and slope values. Additionally, seismic parameters of the medium are obtained by forward modelling after getting the results for the statistical evaluation of the zero offset and slope results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Gaz Hidrat, BSR, AVO, Düz Çözüm Modelleme, Gas Hydrate, BSR, AVO, Forward Modelling
Alıntı