Temel Performans Göstergeleri Ve İşgücü Performansının Ölçülmesine Yönelik Olarak Geliştirilen Bir Model

dc.contributor.advisor Çebi, Ferhan tr_TR
dc.contributor.author Kaya, Tekiner tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-02-28 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:14Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:14Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında, performansın farklı boyutları ele alınmış, literatürde yer alan bu boyutlara ek olarak süreklilik boyutu ve sisteme olan etkileri incelenmiştir. Önce ilgili yazın incelenmiş, nicel ve nitel çalışmaların bulguları derlenmiştir. Yazındaki bulgulardan yararlanılarak, uygulamaya yönelik olarak veri toplama sürecine geçilmiştir. Bu süreçte, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli bir işletmenin mevcut durumu incelenmiş, mevcut performans göstergeleri ve etkinlikleri analiz edilmiştir. İşgücüne yönelik olarak ele alınan performans göstergelerinin yeterli olmadığı sonucuna ulaşıldıktan sonra, işgücü verimliliğini ölçmeye yönelik olarak yeni bir performans göstergesi geliştirilmiştir. Bu çerçevede, işgücü verimliliğini etkin ve verimli bir şekilde ölçmek amacıyla geliştirilen bir performans göstergesi oluşturulmuştur. Temel amacı, işgücü verimliliğini-üretkenliğini ölçmek, bir sonraki dönem hedefini koymak ve hedefin sürekli bir şekilde sürekli olarak geliştirilmesini sağlamaktır. Bu sürecin sisteme olan temel etkisi ise, konulan somut-matematiksel hedefleri yakalamak için, sistemin otomatik olarak kendi kendini yönetmesi, kontrol etmesi ve gerekli iyileştirmeleri yapmasıdır. Bu süreçte, genel sistemin işgücü verimliliği ile ilgili olarak belirlemiş olduğu hedefi tutturması, her bir bölüm için belirlenen alt hedeflerin tutturulmasına bağlıdır. Bu hedefin temel göstergesi ise yıllık gelişim oranı (YGO) ve işgücü üretim katsayısı (İÜK)’dır. Uygulamanın ikinci aşamasında ise, incelenen işletmenin üç ayrı tesisinin işgücü verimliliği, farklı girdi ve çıktılar ışığında matematiksel bir model yardımı ile incelenmiştir. Veri zarflama analizi modeli kullanılarak yapılan pencere analizlerinde amaç, modelin çıktıları ile uygulamanın ilk bölümünde geliştirilen işgücü üretim katsayısı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Elde edilen çıktılar analiz edildiğinde, model çıktıları olan etkinlik değerleri ile, geliştirilen temel performans göstergesi olan “işgücü üretim katsayısı” arasında kuvvetli bir ilişki olduğu görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract At this study, the different aspects of performance dimensions are investigated and in addition to these dimensions, the continuousness dimension and effects to system are considered. First, the literature has been investigated and findings of quantitative and qualitative research have been identified. After that, the data collecting phase has been started. At this process, the current situation of the company which runs in automotive manufacturing has been investigated and the indicators which are being used are analyzed. After findings that the indicators related with manpower efficiency is not sufficient, a new indicators are improved in order to measure manpower productivity. At this perspective, in order to measure manpower productivity, production efficiency and yearly improvement percentage indicators are developed. The main purpose of these indicators is to measure the manpower efficiency and productivity, to set the next periods target and to improve target continuously. The main effect of these indicators to system is that these indicators manage and control the system automatically and develop itself in order to reach quantitative Finally, the efficiency of three plants of companies which are working on automotive industry was investigated with a mathematical model in line with different inputs and outputs. The aim of the window analysis which is realized by using data envelopment analysis model was to observe the correlation between “efficiency values” and “manpower manufacturing coefficient”. After investigation of results which were found out the by solving the mathematical models, were that there are strong correlation between “manpower manufacturing coefficient” and “efficiency values”. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2071
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Performans göstergeleri tr_TR
dc.subject işgücü verimliliği tr_TR
dc.subject veri zarflama analizi tr_TR
dc.subject Performance indicators en_US
dc.subject manpower productivity en_US
dc.subject data envelopment analysis en_US
dc.title Temel Performans Göstergeleri Ve İşgücü Performansının Ölçülmesine Yönelik Olarak Geliştirilen Bir Model tr_TR
dc.title.alternative The Key Performance Indicators And A Model Improved To Measure Manpower Performance en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8022.pdf
Boyut:
1.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama