Betonarme Köprülerin Deprem Tasarımı Ve Mevcut Köprülerin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Alemdaroğlu, Alper
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ABD ve Japon’ ların köprülerle ilgili sismik tasarımı incelendi, karşılaştırıldı ve 4 açıklılı bir üst geçit köprüsünün analizi ve boyutlandırılması yapılmıştır. Tasarım esnasında AASHTO, Japon Yönetmeliği, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, TS 500’ de belirtilen yöntemler ve konstrüktif kurallar uygulanmıştır.ABD ve Japon Sismik yönetmelikleri inceledikten sonra aralarında karşılaştırma yapıldı. Sonra mevcut bir köprü olan K-517 Kızıltoprak Üstgeçit köprüsüne gelen eşdeğer deprem yükünü bulmak için 4 yöntemle çözüm yapıldı. Bu yöntemler sırasıyla Düzgün Yayılı Yük Yöntemi (AASHTO), Tek Modlu Spektrum Çözüm Yöntemi (AASHTO), Duktilite Tasarım Yöntemi (Japon Yönetmeliği) ve Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemidir. Sonuçta en elverişsiz deprem yükü Düzgün Yayılı Yük Yöntemiyle elde edilmiştir. Bulunan deprem yükü kullanarak hem elle hem de bilgisayarda çözüm yapılmıştır. K-517 Kızıltoprak Üstgeçit köprüsünün SAP 2000 programında modeli hazırlanmıştır. Bu model üzerinde boyuna yönde deprem yükünün %100 enine yönde % 30’ u, Zati yükle beraber deprem zemin itkisi verilmiştir. Elle yapılan çözümde ise deprem yükü ayaklara rijitlikleri oranında dağıtılmıştır. Yükleme sonucunda her iki çözümde de mevcut yapının depreme karşı yetersiz olduğu görülmüştür. Yani deprem karşısında köprü elavasyonlara yetersiz davranışı göstermiştir. Sonuç olarak kenarayaklar montolanarak orta ayaklar çelik plakalarla takviye edilerek problem çözülmüştür.
In this thesis, seismic design of bridges was investigated, using AASHTO and Japan specifications. They were compared and 4 spans overpass was designed and analyzed. In during the design, AASHTO, Japan Specification, Specification For The Buildings To Be Built In Natural Disaster Areas codes and TS 500 are used for the constructional rules.After USA and Japan Specifications which have done comprasion were investigated, Next step, K-517 overpass bridge’s lateral force was found for using 4 methods. Respectively all of the methods are Uniform Load Method, Single-Mode Spectral Method, Ductility Design Method and Equivalent Seismic Load Method. As a result an unsuitable seismic force was got by Uniform Load Method. The seismic force that has been founded, which was used to solution by hand and computer.K-517 Kızıltoprak overpass bridge was modeled by using SAP 2000 structural analysis program.%100 longitudinally seismic force, %30 transverse force and dead loads with seismic level force were applied across the model. After loading, both solution bridge was collapsed. That is to says elevations of bridge must strengthen. Finally, the abutments were strengthened by concrete jacketing, while the bents by steel jacketing.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Köprü, Tasarım, Deprem, Amerikan ve Japon Yönetmeliği, Bridge, Design, Earthquake, AASHTO, Japan Specification
Alıntı