Basit Mesnetli Dikdörtgen Viskoelstik-lif Kompozit Plağın Stabilite Kaybının Gelişmiş Plak Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Kütüğ, Zafer
Tekin, Ayfer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, [1]’de viskoelastik ve tabakalı kompozit levha için Üç Boyutlu Lineerize Edilmiş Stabilite Teorisi (ÜBLEST) çerçevesinde yapılmış olan incelemenin viskoelastik ve lif malzemeli kompozit levha probleminin ilk aşaması olan Üçüncü Mertebeden Gelişmiş Kromm Plak Teorisi (GPT) ile Stabilite Kaybının incelenmesi yapılmıştır. Tüm işlemler, mekanik özellikleri normalize edilmiş homojen anizotropik lineer viskoelastik kompozit malzemeden yapılmış levhalar üzerinde modellenmiştir. [2]-[4]’de viskoelastik kompozit malzemeden yapılmış yapı elemanlarının stabilite kaybının Üç Boyutlu Lineerize Edilmiş Stabilite Teorisi (ÜBLEST) çerçevesinde incelenebilmesi için bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yaklaşım [2] ve [3]’de, sırasıyla, basit ve ankastre mesnetli Şerit- Levhalara, [4]’de ise karşılıklı kenarları basit ve ankastre mesnetli dikdörtgen levhalara uygulanmıştır. [2]’de esas çözüm prosedürü analitik olarak, [3] ve [4] ise sayısal sonlu elemanlar yöntemi uygulanarak yapılmıştır. Bu çalışmada [1]’de yapılan araştırmanın ilk aşaması Üçüncü Mertebeden Gelişmiş Kromm Plak Teorisi (GPT) ve Kirchhoff-Love Plak Teorisi (KLT) çerçevesinde lifli viskoelastik kompozit malzemeler için yapılmış olup, (GPT) ile elde edilen sayısal sonuçlar (KLT) çerçevesinde elde edilenlerle karşılaştırılmıştır.
In this study, the first stage of the previous [1] investigation has been done for fibrous viscoelastic materials. All procedures are made on the plate from the composite material that is modelled as homogeneous anisotropic linear viscoelastic material with normalised mechanical properties. As a stability loss criterion the values of time (critical time) for which the size of the initial imperfection starts to increase and grows indefinitely, is selected. From the analyses of these results it is concluded that they can be significantly different from those obtained in the framework of the Kirchhoff-Love plate theory.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı