Magnezyum Ve Alaşımlarının Konstrüksiyon Malzemesi Olarak Otomotivde Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Atalay, Ozan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, magnezyum ve alaşımlarının konstrüksiyon malzemesi olarak otomotiv endüstrisindeki uygulamaları araştırılmış, otomotiv dünyasındaki yeni yönelimlere bağlı olarak ülkemiz sanayisinin bu yeni gelişmeleri nasıl izlemesi gerektiği anlatılmıştır. Günümüz dünyasında artık geleceğin teknolojik hedefleri çok önceden belirlenmekte, bu yönde uzun çalışmalar yapılmaktadır. Çevresel gereklilikler ve dünya enerji kaynaklarını koruma adına, otomotivde yakıt tüketiminin azaltılması yönünde kısıtlamalar getirilmiş ve hafif metallerin kullanımı artık bir slogan haline gelmiştir. Tüm dünya üreticileri için geçerli bu durum karşısında; uygulamalarda ve teknolojide varılan noktalar irdelenerek, gelecekte rekabet içerisinde yer alabilmek için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda bir fikir verilmeye çalışılmıştır. Magnezyum, tüm konstrüksiyon metalleri içerisinde en hafif olanıdır. Bu malzeme bir plastik kadar hafif aynı zamanda bir metal kadar da mukavemetlidir. Yüksek özgül dayanımı ve özgül rijitliği, iyi işlenebilirliği, dökülebilirliği ve bilinen yöntemlerle kaynaklanabilirliği bu malzemeyi otomotiv için cazip hale getirmektedir. Deniz suyunda % 0,13 oranında bulunması da elde edilebilirliği açısından artı bir durumdur. Magnezyum, dünyada özellikle otomobil endüstrisindeki potansiyeli ile dikkat çekmekte ve magnezyum üretiminde büyük kapasite artışları yaşanmaktadır. Büyük otomobil üreticileri magnezyum üretimi için yeni anlaşmalar ve yatırımlar yapmaktadır.
In this study, applications of magnesium and its alloys in automotive industry as a design material are researched and the way of following the new developments in automotive world according to new trends are discussed. In today’s world, the technological targets of the future become obvious beforehand and long term studies are made on that way. Because of environmental requirements and in the name of protecting the world energy resources, there are some restrictions in automotive industry about reducing down the fuel consumption and applications of light metals have become some kind of catchword. By explicating the ultimate applications and technological developments , it’s tried to give an idea about being competitive in the future within all manufacturers in that situation. Magnesium is the lightest of all design metals. It’s light in weight just like a plastic material and also tough like a metal. It’s high specific toughness and rigidity, good machinability, castability and weldability with known methods makes it attractive for automotive. The availability of magnesium in sea water at about % 0,13 percent is another positive side. Magnesium is attracting attention with its potential especially in automotive industry and there’s increasing capacities for magnesium production. Big automotive companies are making new agreements and investments for magnesium production.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
magnezyum, otomotiv, hafif metal, magnesium, automotive, light metal
Alıntı