Mimaride Bağlam Kavramı Ve Metaforik Temelli Yaklaşımlar

dc.contributor.advisor Tütengil, Ayşe Uğur tr_TR
dc.contributor.author Demirkaynak, Melike tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-07-05 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:58:39Z
dc.date.available 2015-05-28T13:58:39Z
dc.date.issued 2010-07-13 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Mimaride anlam, çeşitli perspektiflere açık, kişiden kişiye değişen, ayrı düzlemlerde tartışabilen melez bir kavramdır. Mimari tasarımlarda, biçimsel kurgulardan anlamsal kurgulara, işlevsel gerekliliklerden tarihi ve çevresel referanslara değin, birçok farklı ilişki kurulmaktadır. Bu karmaşık ilişkileri yorumlayabilmek, biçimsel ve kavramsal özleri bir anlamda deşifre etmeyi gerekli kılmaktadır. Bu noktada; felsefe, edebiyat ve dil biliminde sıklıkla kullanılan kavramlardan olan “metafor ve bağlam” bu tez kapsamında ilişkisel olarak irdelenmeye çalışılmıştır. Metafor ve bağlam kavramları çoğunlukla indirgemeci bir bakışla kapsamları daraltılarak değerlendirilmiştir. Kavramlarının mimariye aktarımının anlamsal olarak değerlendirilmesi tarihi süreç içerisinde günden güne önemli bir olgu haline gelmiştir. Mimarlık tarihi boyunca tartışılan bu yaklaşımlar, metaforik bağlamın sadece semboller ve analojik değerlendirmeler üzerinden yapıldığını göstermektedir. Bu durum modern sonrası dönemde metaforun gerçek içeriği kavranana kadar devam etmektedir. Mimari tasarımda sadece bağlamı veya sadece metaforu referans yapmak tek yönlü eksik bir okuma anlamına gelebilmektedir. Bu tez içerisinde iki kavramın birbirini sorgusal olarak ilişkilendirilmesi mimari nesnenin hem yerle kurduğu ilişkiyi hem de yaratının zihinsel sürecini anlamlandırması bakımında önemlidir. Mimari nesnenin metaforlar aracılığıyla kavramsal çerçeveler kurması bağlamın arka planını ve gerçekliğini anlamamızı sağlar. Aslında yeni durum ve model ilişkileri öne sürmesi, bu ilişkileri varsayması ve yeni yorum kategorileri ortaya koyması bakımından mimaride metaforik bağlam yadsınamaz bir öneme sahiptir. tr_TR
dc.description.abstract The meaning in architecture is a hybrid concept discussible in separate layers and also open to different perspectives. In architectural design, many different relations are formed from formal fictions to semantic fictions, functional requirements to historic and environmental references. To interpret these complex relations makes it necessary to disclose formal and conceptual essences. In this point, metaphor and context as one of concepts used in philosophy, literature and linguistic frequently will be examined within this study due to their relations. Metaphor and context were evaluated by narrowing concepts and mostly with a reductionist view. Semantic evaluation of transfer of concepts to architecture has become a significant phenomenon gradually with in historical process. These approaches discussed during architecture history shows that metaphoric context has been made just on symbols and analogical evaluations. This situation has continued until the real content of metaphor was comprehended in postmodern period. To make reference just context or just metaphor in architectural design can mean an unilateral deficient reading. In this thesis, it is important to correlate two concepts by inquiry to interpret both mental processes of creator of an architectural object and relation established with place. To establish conceptual frames for architectural object by metaphors provides us to understand background and reality of context. In fact, metaphoric context in architecture has an undeniable importance to put forward the new situation and model relations, to assume these relations and to put new interpretation categories. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3371
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject metafor tr_TR
dc.subject bağlam tr_TR
dc.subject mimaride bağlam tr_TR
dc.subject analoji tr_TR
dc.subject metaphor en_US
dc.subject context en_US
dc.subject architecture in context en_US
dc.subject analogy en_US
dc.title Mimaride Bağlam Kavramı Ve Metaforik Temelli Yaklaşımlar tr_TR
dc.title.alternative The Concept Of Context In Architecture And Metaphoric Based Approaches en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10725.pdf
Boyut:
4.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama