Cem I 42.5 Çimentolu Yüksek Dozajlı Betonlarda Silis Dumanının Etkinliği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İlter, Emir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Çimento miktarı sabit tutularak belirli oranlarda (%5, %10 ve %15) silis dumanı eklenerek betonlar üretilmiş ve silis dumanının betonun mukavemet ve ağırlıkça su emme oranı özelliklerine etkisi incelenmiştir. Numuneler hava ve su olmak üzere 2 farklı ortamda bekletilmiş, basınç dayanımına ve ağırlıkça su emme oranına bağlı olarak CEN TC 104 SCI adına çalışma grubunun önerdiği metotlardan eşit işlenebilme metodu kullanılarak silis dumanının etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Taze beton deneyleri olarak, çökme, taze birim ağırlık ve hava miktarı, sertleşmiş beton deneyleri olarak ise 7., 28. ve 90. günler sonunda su ve hava ortamındaki numuneler üzerinde basınç dayanımı ile 90. güne ait su emme deneyleri yapılmıştır.Elde edilen basınç ve ağırlıkça su emme oranı değerleri kullanılarak silis dumanına ait k etkinlik faktörü değerleri bulunmuştur.
In this study, the blast furnace slag from the Elkem Materials and CEM I 42.5 cement were used. Maintaining the cement amount fixed and at certain rates (%5, %10 ve %15) silica fume were added to concrete and the influence of the silisca fumes on the resistance and water absorbe coefficient properties of the concrete were examined. The specimens were retained in 2 different cure, i.e. air and water and depending on the pressure strength and water absorbing ratios, the efficiency factor k of the silica fume was searhed. As for fresh concrete tests, slump, fresh density and air content while fort the hardened concrete tests, the compressive strength at the end of and day in the water and air cure as well as the water absorbing tests for the days were performed. Using the compressive strength and water absorbing ratios so obtained, the k efficiency coefficient for the silica fume was obtained.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Beton, Çimento, Silis dumanı, Etkinlik faktörü., Concrete, Cement, Silica fume, Efficiency factor.
Alıntı