Radyasyon Çalışanlarının Maruz Kalabilecekleri Parmak Ve El Işınlamasına İlişkin Üç Farklı Gama Radyoizotop İçin Bir İnceleme

dc.contributor.advisor Tuğrul, A .beril tr_TR
dc.contributor.author Ağma, Nihal tr_TR
dc.contributor.authorID 142584 tr_TR
dc.contributor.department Nükleer Araştırmalar tr_TR
dc.contributor.department Nuclear Studies en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-12-18T13:49:40Z
dc.date.available 2018-12-18T13:49:40Z
dc.date.issued 2003-05-25 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2003 en_US
dc.description.abstract Bu Yüksek Lisans Tezinde, radyasyon çalışanları için önem arz eden bir konu olan parmak ve el ışınlamasına yönelik deneysel çalışma yapılması hedeflenmiştir. Parmak dozu veya el dozuna ilişkin önemli bir faktör, çalışılan radyasyonun ve radyoizotopun cinsidir. Gama ışınlarıyla çalışılması, gıriciliğin yüksek olması nedeniyle tercih edilmiştir. Gama radyoizotop kaynağı olarak, doğal ve yapay farklı radyoizotoplar mevcuttur. Ancak, bunlardan üçü, farklı amaçlı da olsa nükleer uygulamalarda çoğu kez tercih edilmektedir. Bunlar, Co-60, Cs-137 ve Ir-192 gama radyoizotop kaynaklandır. Bu çalışmada da söz konusu bu üç gama radyoizotop kaynağı ile çalışılmıştır. Deneysel çalışmaların yapılabilmesi için, insanla çalışılması nükleer güvenlik şartlan bakımından uygun olmaması nedeniyle fantom ile çalışılması benimsenmiştir. Uygun bir simülasyonun sağlanabilmesi için ise, el kemiklerine uygun boyutlarda kemikler içeren ve parafinden imal edilen özel bir fantom hazırlanmıştır. Böylelikle, olabildiğince realistik olarak deneylerin yapılması amaçlanmıştır. Radyasyonla çalışanların el ve parmak ışınlamasına maruz kalabilmeleri farklı pozisyonlarda olabileceği düşünülerek, deneyler üç farklı geometride yapılmıştır. Deney sonuçlan; bağıl sayım sonuçlarından ayn olarak, dokuda bağıl zayıflatma bağlanımda da, yine bar grafik olarak verilmiştir. Aynca çalışılan farklı radyoizotoplar için mukayeseli bağıl sayım ve bağıl zayıflatma grafikleri, oluşturulan üç farklı pozisyon için bar grafik olarak verilmektedir. Böylelikle de, radyasyon çalışanlan için laboratuarda ve uygulamada önem arz eden bir konuda maruz kalmabilecek el ve parmak ışınlaması konusunda realistik sonuçlara ulaşılabilmiştir tr_TR
dc.description.abstract This thesis is aimed at the experimental study of Finger and Hand Exposure dosage which is an extremely important tissue for Radiation Workers.An important aspect for finger or hand exposure is the type of radiation and radioisotope. Gamma radiation is preferred due to high in a organ penetration. As there are different the gamma source naturally and artificially. But three of them are mostly in the nuclear aplications. These are Cobalt-60, Cesium-137 and Iridium-192 radioisotopes. That are studied with them. For the experimental studies phantoms are used since it is not proper for nuclear safety regulations to study on human beings. For a proper simulation, a special paraffin phantom is prepared with bones matching human hand bones. So, it is aimed at experimentation as realistic as possible. The experiments are conducted in three different geometries considering the fact that radiation workers may be at different relative positions while their hands and finger are being exposed. Results; of the experiments beside relative counts, relative decrease are given as bar charts. For all three geometries the bar graphics are drawn for each of the radioisotope as relative counts and tissue relative decrease. So, realistic results are obtained on the very important subject of hand and finger exposure for radiation workers.  en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17416
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Enerji Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Energy Institute en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Radyasyon tr_TR
dc.subject Radyoizotop tr_TR
dc.subject Radiation en_US
dc.subject Radioisotope en_US
dc.title Radyasyon Çalışanlarının Maruz Kalabilecekleri Parmak Ve El Işınlamasına İlişkin Üç Farklı Gama Radyoizotop İçin Bir İnceleme tr_TR
dc.title.alternative An Investigation On Exposure Of Hand And Finger For Radiation Workers en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
142584.pdf
Boyut:
6.16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama