Gps Ölçmelerinde Uygun Ölçme Süresinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Vural, Şevki
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzün gelişen teknolojisi ölçme tekniği alanında da kullanılmakta ve pratik çözümler sunmaktadır. Küresel konum belirleme sistemi GPS, dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir hava koşulunda duyarlıklı olarak konum belirlenmesine olanak sağlayan bir sistemdir. Gerek sivil kullanıcılar, gerekse askeri uygulamalar için bir çok kolaylık sağlamaktadır. Yüksek duyarlılık gerektiren ölçme tekniği uygulamaları ve jeodezik uygulamalar, diğer yöntemlere göre daha duyarlıklı sonuçlar veren statik GPS tekniği ile yapılmaktadır. Bu ölçme yönteminde sabit duran bir alıcı ve bu alıcı ile eş zamanlı ölçüm yapan diğer alıcılar söz konusudur. Çok duyarlık gerektirmeyen ölçmeler için ise GPS’ in sunduğu Hızlı Statik, Dur-Git ve Tekrarlı Ölçme teknikleri pratik ve hızlı sonuçlar vermektedir. GPS tekniğinde kod ölçmeleri yada faz ölçmeleri yapılarak konum belirlenmektedir. Bu gözlemlerden en duyarlıklı sonuçlar veren yöntem faz ölçmeleridir. Proje amacına göre seçilen gözlem tekniği bu gözlemlerin lineer kombinasyonları yani farkları kullanılarak istenmeyen bir takım hatalardan temizlenip daha duyarlıklı şekilde kullanılabilmektedir. Bu tezin amacı, pratik ölçmelerine ölçmeleri için uygun ölçme süresinin belirlenmesidir. Uygun ölçme süresi belirlenirken ağın geometrisi, gözlenen uyduların ufukta oluşturduğu geometri ve ölçmenin yapıldığı zamanın gece yada gündüz olmasının nokta konum hataları üzerindeki etkileri de incelenmiştir. Tezin 1. bölümünde GPS hakkında detaylı bilgilere yer verilmiştir. 2. bölümde GPS verilerinin değerlendirilmesi ve GPS yazılımları hakkında genel bilgilere değinilmiştir. 3. bölümde DGPS konusundan bahsedilmiştir. Uygulamanın verildiği 4. bölümde ise Güney Kaliforniya Entegre GPS Ağı’ndan seçilen noktalar ile oluşturulan 3 farklı GPS ağına ait 10 Eylül 2004 tarihinde yapılan ölçmelerin irdelenmesi gerçekleştirilmiş olup sonuç ve öneriler bölümünde de irdelemenin sonucunda pratik ölçme sürelerine ait bir takım yorumlar yapılmıştır.
The developments in technology directly affect surveying techniques and offer many pratical solutions. Nowadays, GPS has been used most commonly in surveying applications. GPS is a system which determines position for any point on earth in every whether condition with high precision. In addition, GPS technique provides many easiness not only for the civilian applications but also for the military applications. Static survey is used for geodetic applications in which high precision is needed. The highest precision of all GPS surveying can be achived with this technique. The basis of this survey is that there is a reference station and a rover station. Both stations’ surveys are done in the same observation window. For the applications in which high precision is not needed; rapic-static, stop and go surveying can be used. These techniques are more pratical and faster than static survey. In GPS surveying there are two methods for determining the position, code and phase measurements. The highest precision for determining the position can be achived by phase measurements The purpose of this study is to determine the optimum time session of GPS surveying. While determining the optimum time session of GPS surveying, the effects of point positioning are examined due to the geometry of network, the geometry of the satellites in view and the time of field survey (day or night). In the first part, the information about GPS, how the system works, and the mathematical teories used in the study are overviewed. In the second part , the process of GPS data and general information about the software used in processing the data are examined. The information about differential GPS, similarities and differences from other GPS surveying techniques are introduced in the third part. In the fourth part, three Networks which are designed with points in the South California Entegreted GPS Network are stated. The surveys done on September 10, 2004 for these three different Networks are compared. After the comparison of these surveys some comments are stated for the optimum time session of GPS surveying in this study. The application that is done for this study is also given in the fourth part.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Uygun ölçme süresi, Pratik GPS ölçmeleri, GPS, Optimum observation period, GPS, observation window
Alıntı