The Effects Of Marketing Activities On Company Image: Anapplication In Specialty Pharmaceutical Industry

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Akyol, Doruk Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
The purpose of this study to understand the mechanisms that shape the company image in physicians mind through marketing activities of pharmaceutical companies. Based on previous literature on the pharmaceutical industry and sales force influence on company image, a statistical model has been established to explain the effects of company and sales force activities on favorable company image. Using a quantitative approach, data from 191 physicians is obtained via personal interviews. Results show that sales force performance, personal support of a firm and visit frequency of sales representatives significantly improve company image.
Bu çalışmanın amacı, pazarlama faaliyetlerinin etkisiyle hekimlerin zihinlerinde şekillenen firma imajı mekanizmalarını anlamaktır. Literatürde bulunan ilaç sektörü ve satış ekiplerinin firma imajına etkisi konuları hakkındaki önceki çalışmalar doğrultusunda, olumlu bir şirket imajına sahip olmayı açıklayan istatistiksel bir model kurulmuştur. Kantitatif bir yaklaşımla 191 hekimden birebir görüşmeler ile data elde edilmiştir. Sonuçlar; satış ekibi performansı, firmaların kişisel desteği ve ürün tanıtım uzmanların ziyaret sıklığının firma imajını anlamlı bir şekilde geliştirdiğini göstermektedir.
Açıklama
Thesis (M.B.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Business Administration, İşletme yönetimi
Alıntı