Kelkit Vadisi Bölgesinde Görülen Beş Zamanlı Halk Oyunları Ezgilerinin Melodik Ve Ritimsel Yapılarının Örnekler İle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012
Yazarlar
Albayrak, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışma, halk oyunlarının hala yaşatıldığı Kelkit Vadisi Bölgesi olarak geçen 5 il (Erzincan, Giresun,Gümüşhane,Sivas,Tokat) ve bu illere bağlı 11 ilçelerini (Kelkit, Şiran, Suşehri,Akıncılar, Çamoluk, Gölova, Şebinkarahisar, Koyulhisar, Refahiye, Alucra, Reşadiye) kapsamaktadır. Kelkit Vadisi Bölgesi Halk Oyunları hakkındaki çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu sebeple tezin içeriğinde ?Kelkit Vadisi Bölgesi Halk Oyunları ezgilerinden 5(3+2) zamanlı olanların notayla tespiti, ?Oyun müziklerinin ezgi ve ritim bakımından incelenmesi? yer alacaktır.. Bu çalışmadaki amaç geçmişten günümüze kadar gelmiş bu ezgilerin tespit edilmesi, bu oyunların müziklerinin ve ritimlerinin notaya alınarak arşivlenmesidir. Bölge geneline bakıldığında oyun oynama geleneğinin canlı olarak yaşadığı gözlemlenmiştir.Oyun kültürünün, köyün büyükleri tarafından günümüze kadar bozulmadan yaşatılmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir.
This study contains what still kept alive the folk dances of the 5 cities (Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Sivas, Tokat) and 11 districts (Kelkit, Şiran, Suşehri, Akıncılar, Çamoluk, Gölova, Şebinkarahisar, Koyulhisar, Refahiye,Alucra,Reşadiye) in Kelkit Valley. Studies are very less about folk dances of Kelkit Valey for this reason, the content of the thesis "Prescott Valley Region Folk melodies 5 (3 +2)-time detection of those note you," Play music in terms of melody and rhythm analysis "will take place . Purpose of this study was to identify these melodies come from the past to the present day, taking note of these games archiving music and rhythms. Looking at the region as a vibrant living tradition of playing games observed .. Game culture, by the elders of the village to the present day observed in intact to try to keep it alive.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2012
Anahtar kelimeler
Müzik, Dans, Davul, Ezgi, Gümüşhane-Kelkit, Halk oyunları, Kelkit Vadisi, Ritm, Horn, Music, Dance, Drum, Intonation, Gümüşhane-Kelkit, Folk dances, Kelkit Valley, Rhythm, Horn
Alıntı