Müze Olarak İşlevlendirilen Tarihi Eserlerde Aydınlatma

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Önsoy, İhsan Burçak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; ülkemizdeki müze olarak işlevlendirilen tarihi eserlerin, çağdaş müzecilik anlayışı içerisinde, çağdaş aydınlatma teknikleri ve ilkeleri kullanılarak ihtiyaca cevap verebilmesi, aynı zamanda esere etkili bir sunum kazandırılmasının yöntemleri araştırılmıştır. Tarihi eserlerin mevcut yapısı, müze olarak tasarlanmadığı ve kendi dönemindeki bilgiler doğrultusunda inşa edildiği için, müze olarak yeni bir fonksiyon kazandırıldıklarında, günümüz aydınlatma bilgileri doğrultusunda aydınlatılmaları, çok kapsamlı bir çalışma gerektirmektedir. İncelenen örnekler ve yapılan araştırmalarla, müze olarak işlevlendirilen tarihi eserlerin aydınlatılması konusunda, bilimsel ve estetik bir yaklaşım elde edilmeye çalışılmıştır
In this study, meet a need as using contemporary illumination techniques and principles of historical buildings in our country which are functioned as museum, within a circumference of contemporary museum design, and at the same time, the methods for gaining an effectual presentation were researched. Existing structure of historical buildings were not planned as museum and constructed through the information of their own periods of time, so that when they were gained new function as a museum, to illuminate through today’s information about illumination, requires more inclusive study. As examining the samples and researches, a scientific and an esthetic approach about the illumination of historical buildings that are fuctioned as museum was tried to obtain.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Aydınlatma, tarihi eser, müze., Illumination, historical building, museum
Alıntı