Genelleştirilmiş Benjamin-bona-mahony Denklemi İçin Global Çekicinin Varlığı

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Polat, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada uᶡ - a∆uᶡ - b∆u + V . F (u)=h(ɪ), ɪ € Ω, t € R+ (0.4) u(0,ɪ) = uₒ(ɪ), ɪ € Ω (0,5) a ͥ u( ɪ+Lᵢ eᵢ, t) = a ͥ u( ɪ,t), ɪ € R², t> 0, Lᵢ>0, i=1, n j =0,1 (0,6) genelleştirilmiş Benjamin-Bona-Mahony denklemi için başlangıç-sınır değer probleminin global çekicisinin varlığı araştırılmıştır.
In this presentation the existence of a global attractor for generalized Benjamin-Bona-Mahony equation of the form uuᶡ - a∆uᶡ - b∆u + V . F (u)=h(ɪ), ɪ € Ω, t € R+ (0.1) u(0,ɪ) = uₒ(ɪ), ɪ € Ω (0.2) where Ω open connected domain in Rᵑ , periodic boundary conditions a ͥ u( ɪ+Lᵢ eᵢ, t) = a ͥ u( ɪ,t), ɪ € R², t> 0, Lᵢ>0, i=1, n j =0,1 (0.3) will be proven.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı