Tanzimat’tan Günümüze İstanbul/kadıköy Ve Üsküdar’ Daki Yabancı Okullar Ve Azınlık Okulları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erkan, Pınar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada Tanzimat’ tan günümüze İstanbul/Kadıköy ve Üsküdar’ daki yabancı okullar ve azınlık okulları ele alınmıştır. Tanzimat’ tan sonra aralıklarla yapılan yasal düzenlemelerle gayrimüslim cemaatlere haklar tanınmış, yabancılara kolaylıklar sağlanmıştır. Batı’ yla ilişkilerin artmasıyla da eğitim giderek daha çok önem kazanmış, cemaatler ve yabancılar Osmanlı Devleti topraklarında bir çok okul açmışlardır. İstanbul, Kadıköy ve Üsküdar’ da 19. Yüzyıl sonlarında başlayan kentsel biçimlenmede, İstanbul’ un çeşitli yerlerinden çeşitli nedenlerle İstanbul’ un Asya kıyılarına göç edip yerleşen cemaatlerin ve ayrıca batı ülkeleriyle artan ilişkiler doğrultusunda Kadıköy ve Üsküdar’ da da okullar açan yabancıların inşa ettikleri yapılar içinde dönemin toplumsal değişimlerini yansıtan okul yapılarının önemli katkısı olduğu düşüncesinden yola çıkılarak bölgedeki azınlık ve yabancı okulları bir katalog çalışması şeklinde incelenmiştir.
In this paper, the foreign and minorty schools in İstanbul, Kadıköy and Üsküdar, from the Tanzimat period to the present are studied. Parallel to the changing state of affairs at the Ottoman Empire following the Tanzimat, new regulations were made in favour of the minorities and foreigners in the country. According to the changing notions in the era, education became more and more important resulting in many schools being openned by foreigners and minorities. Towards the end of the 19. century due to the various reasons, minority groups as well as Laventines from different parts of İstanbul moved to the Anatolian side of İstanbul, building western influenced buildings in Kadıköy and Üsküdar in which period the western type of urban developments were also started at the European parts of İstanbul. The buildings by the missionary organizations and minorty communities had their significant contributions in the urbanization process in Kadıköy and Üsküdar. Amongst of all building types, the educational buildings indicated the importance of educational and cultural impacts parallel to the rising notions in the era, reflecting the effects of the cultural transformation on the building environment.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Azınlık okulları, yabancı okullar, eğitim yapıları, minority schools, foreign schools, school buildings
Alıntı