Hafif Raylı Sistemlerde Tarife Oluşturma Ve Ekip Atama Problemlerinin Bütünleştirilmesi

dc.contributor.advisor Bayraktar, Demet tr_TR
dc.contributor.author Öncül, Selmin Danış tr_TR
dc.contributor.authorID 448924 tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-11-20 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-12T18:05:08Z
dc.date.available 2015-06-12T18:05:08Z
dc.date.issued 2012-11-26 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, hafif-raylı sistemler için tarife oluşturma ve ekip atama problemlerinin birlikte çözülmesi için yeni bir model önerisinde bulunulmuştur. Etkin toplu ulaşım planlamasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Tarife oluşturma ve ekip atama ile ilgili ayrıntılı literatür araştırması yapılmış, uzman tecrübe ve görüşlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada işlemsel düzeyde kısa dönemli planlamaya ve yolcu taşımacılığına odaklanmıştır. Tarife oluşturma modelini makinist atama modeli ile ilişkilendiren değişkenler çalışmada yer almıştır. Bu sayede, kısa dönem planlama için, esnek bir şekilde, tarife oluşturma ve makinist atama problemlerinin birlikte çözülmesi sağlanmıştır. Yöntem olarak karışık tamsayılı programlama kullanılmıştır. Tren kapasitesi ve amaç fonksiyonun ağırlıkları gibi parametreler değiştirilip, model için duyarlılık analizleri yapılmıştır. Tez çalışmasında sunulan modellerin doğruluğunun onaylanması, gerçek hayattan alınan verilerle CPLEX algoritması kullanarak yapılmıştır. %5 anlamlılık düzeyinde, istasyonlarda bekleyen yolcu sayısının gerçek hayat verilerine göre farklı olduğu ve planlanan sefer sayısının model sonuçlarında daha düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca model sonuçlarında, gerçek hayattaki uygulamalara göre planlanan makinist sayısının daha az ve makinist verimlilik oranının daha yüksek hesaplandığı tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a new model is proposed in order to solve timetabling and crew assignment problems simultaneously for light rail transportation systems. It is aimed to make a contribution to effective public transportation planning. Detailed literature review about timetabling and crew assignment is carried out, experience and opinions of experts are used. Variables, which associate timetabling model with machinist assignment model are taking place in the study. By this means, for short-term planning, solution of timetabling and crew assignment problems in a flexible way are satisfied. Mixed-integer programming method is used in the study. Sensitivity analysis are made for the model by changing parameters of train capacity and weights of objective function. The experimental validation of the models presented in this thesis has been carried out using the CPLEX algorithm for real-life data. It is concluded that, at significance level of %5, the number of passengers waiting is significantly different than the real-life results and the number of trips planned is lower at model run result. Moreover the number of machinists planned are lower and efficiency rate of machinists are higher according to model results compared to real-life application. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5023
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tarife oluşturma tr_TR
dc.subject Ekip atama tr_TR
dc.subject Hafif-raylı sistemler tr_TR
dc.subject Tam-sayılı programlama tr_TR
dc.subject Timetabling en_US
dc.subject Crew assignment en_US
dc.subject Light-rail transit en_US
dc.subject Mixed-integer programming en_US
dc.title Hafif Raylı Sistemlerde Tarife Oluşturma Ve Ekip Atama Problemlerinin Bütünleştirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Integration Of Timetabling And Crew Assignment In Light Rail Transit Systems en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13104.pdf
Boyut:
1.5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama