Hafif Raylı Sistemlerde Tarife Oluşturma Ve Ekip Atama Problemlerinin Bütünleştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-11-26
Yazarlar
Öncül, Selmin Danış
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, hafif-raylı sistemler için tarife oluşturma ve ekip atama problemlerinin birlikte çözülmesi için yeni bir model önerisinde bulunulmuştur. Etkin toplu ulaşım planlamasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Tarife oluşturma ve ekip atama ile ilgili ayrıntılı literatür araştırması yapılmış, uzman tecrübe ve görüşlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada işlemsel düzeyde kısa dönemli planlamaya ve yolcu taşımacılığına odaklanmıştır. Tarife oluşturma modelini makinist atama modeli ile ilişkilendiren değişkenler çalışmada yer almıştır. Bu sayede, kısa dönem planlama için, esnek bir şekilde, tarife oluşturma ve makinist atama problemlerinin birlikte çözülmesi sağlanmıştır. Yöntem olarak karışık tamsayılı programlama kullanılmıştır. Tren kapasitesi ve amaç fonksiyonun ağırlıkları gibi parametreler değiştirilip, model için duyarlılık analizleri yapılmıştır. Tez çalışmasında sunulan modellerin doğruluğunun onaylanması, gerçek hayattan alınan verilerle CPLEX algoritması kullanarak yapılmıştır. %5 anlamlılık düzeyinde, istasyonlarda bekleyen yolcu sayısının gerçek hayat verilerine göre farklı olduğu ve planlanan sefer sayısının model sonuçlarında daha düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca model sonuçlarında, gerçek hayattaki uygulamalara göre planlanan makinist sayısının daha az ve makinist verimlilik oranının daha yüksek hesaplandığı tespit edilmiştir.
In this study, a new model is proposed in order to solve timetabling and crew assignment problems simultaneously for light rail transportation systems. It is aimed to make a contribution to effective public transportation planning. Detailed literature review about timetabling and crew assignment is carried out, experience and opinions of experts are used. Variables, which associate timetabling model with machinist assignment model are taking place in the study. By this means, for short-term planning, solution of timetabling and crew assignment problems in a flexible way are satisfied. Mixed-integer programming method is used in the study. Sensitivity analysis are made for the model by changing parameters of train capacity and weights of objective function. The experimental validation of the models presented in this thesis has been carried out using the CPLEX algorithm for real-life data. It is concluded that, at significance level of %5, the number of passengers waiting is significantly different than the real-life results and the number of trips planned is lower at model run result. Moreover the number of machinists planned are lower and efficiency rate of machinists are higher according to model results compared to real-life application.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Tarife oluşturma, Ekip atama, Hafif-raylı sistemler, Tam-sayılı programlama, Timetabling, Crew assignment, Light-rail transit, Mixed-integer programming
Alıntı