Teknik Tekstiller

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çelikkanat, Aykut Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada teknik tekstillere ait genel bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Çalışmada öncelikle konuya taban teşkil etmesi açısından yüksek performans lifler ile dokusuz yüzeyle konuları genel olarak açıklanmıştır. Teknik tekstillerin kullanım alanları ise koruyucu elbiseler , otomotiv , filtrasyon , jeotekstiller , tıbbi uygulamalar , kompozitler – güçlendirilmiş tekstil malzemeleri ve spor giyime yönelik malzemeler olarak detaylı şekilde açıklanmıştır. Her konu için ürünler kullanım alanları ve yapıtaşları açısından incelenmiştir. Ayrıca ticari olarak bulunabilen ürünlerin teknik detaylarına da bölümlerde yer verilmiştir.
A general view of technical textiles is given at this thesis. High performance fibers and nonwovens are explained as a referance due that they are commonly used in technical textiles. Applications of technical textiles are described such as protective clothing , automotive textiles , textiles for filtration, geotextiles, medical applications, composites – reinforced textile materials and sportive eequipments&wear. Each subject is researched for end uses and raw materials. Also technical details of commercial products are given at the relevant subjects.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Teknik tekstilleri, koruyucu elbiseler, yüksek performans lifler, Technical textiles, protective clothing, high performance fibers
Alıntı