Karasu Viyadüğünde Gps İle Deformasyon Ölçmeleri Ve Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Serdar, Erol
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, Transit Avrupa Otoyolu (TEM – Transit European Motorway) nun Kınalı Mahmut Bey kesimi üzerindeki Karasu Viyadüğünde yapılan 4 periyod GPS gözlemleri kullanılarak üç boyutlu nokta konum değişimlerinin saptanması konusu ele alınmıştır. Karasu Viyadüğü 2160 metre uzunluğunda olup Türkiye’nin en uzun viyadüklerinden biridir. Viyadük Büyük Çekmece gölünün üzerinden geçmekte olup suyla kaplı bataklık bir zemin üzerinde yükselen destekleyici ayaklar üzerine inşa edilmiştir. Karasu Viyadüğünde üç boyutlu nokta konum değişimlerinin saptanabilmesi için, 24 obje noktası ve 6 referans ağı noktası olmak üzere toplam 30 noktalık bir kontrol ağı tesis edilmiştir. Bu kontrol ağında 6 aylık aralıklarla 4 periyod GPS gözlemleri yapılmıştır. Yapılan dört periyod GPS gözlemleri, SKI yazılımında değerlendirilmiş ve her periyod için kontrol ağı noktalarının kartezyen koordinatları, ve varyans – kovaryans matrisleri elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler üç boyutlu nokta konum değişimlerini analiz eden Codeka3D yazılımına aktarılmış ve sırasıyla S-transformasyonu, serbest ağ dengelemesi, uyuşum testi ve deformasyon analizi işlemleri yapılmıştır. Bu işlemlerden sonra bulunan sonuçlar zamana bağlı grafikler üzerinde gösterilmiş ve yorumlanmıştır.
In this study, the determination of the displacements in the 3 dimensional point positions by using GPS measurements realised in 4 periods on the Karasu Viaduct of the TEM (Transit European Motorway) placed near Kınalı Mahmut Bey is handled. The Karasu Viaduct is one of the longest viaduct (2160 m) of Turkey and passes through the Büyük Çekmece Lake. It is builded on supporting feet rises on a marsh ground covered with water. For the determinations of the displacements in the 3 dimensional point positions, a network of 30 points consist 24 object points and 6 control points is established. 4 period GPS measurement is done within 6 months intervals. The 4 period GPS measurements belonging to this control network are processed in SKI software and the Cartesian coordinates and variance-covariance matrixes of the control points for each period. The determined data is transferred to Codeka3D software which analysis the variations in the 3 dimensional point position changes and S-Transformation, free network adjustment, outlier detection and deformation analysis are applied respectively. At the end of these processes the determined results are shown on the time dependent charts and interpreted.
Açıklama
Anahtar kelimeler
GPS, Deformasyon Analizi, Codeka3D, GPS, Deformation Analysis, Codeka3D
Alıntı