Bulanık Ahp Yöntemi İle Tedarikçi Seçimi Ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-30
Yazarlar
Dursun, Evren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir mümessil firmanın; tedarikçilerini, hizmet, teslimat performansı, fiyat, kalite kıstaslarına göre nasıl değerlendirdiği ve buna göre tedarikçilerini nasıl seçtiği problemi incelenmiştir. Tedarikçilerin seçimi için Bulanık Analitik Hiyerarşik Proses yöntemi kullanılmış, hesaplamalar Chang’ in genişletilmiş bulanık AHP yaklaşımı ile yapılmıştır. Bulunan sonuçlar, işletme hedefleri ve stratejileri doğrultusunda matematiksel bir model oluşturmada kullanılmıştır. Model birbiriyle çelişen birden fazla amaç fonksiyonu içermektedir. Uygun değerli çözüme ulaşmak için Hedef Programlama kullanmıştır. İşletme de amaçlarını önceliklere göre belirlediği için Hedef programlamada öncelikli üstünlük Faktörüne göre hesaplama yapılmıştır. Model sonucunda Mümessil firmanın tedarikçilerine dağıtacağı sipariş miktarı Hedef Programlama yolu ile belirlenmiştir.
In this study, an agent company working in textile industry is observed. The problem of how to evaluate the supplier performance according to service, delivery, price, quality criteria, and how to make decisions according to this evaluation is solved. Fuzzy analytic hierarchy process used to evaluate the supplier performance and calculations are made according to “The Extent Analysis Method of Fuzzy AHP Method” of Chang. The results are taken one step ahead to create a mathematical model in the guidance of the company goals and strategies. The model contains more then one goal that contradicts with each other. To obtain optimum results, Goal Programming is used. Considering Company has preferred goals to achieve, preemptive goal programming method is used to solve the problem. Consequently, the order planning and the performance evaluation of the suppliers are made by the mathematical method developed from FAHP.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Bulanık AHP, Hedef Programlama, Tedarikçi Seçimi, Fuzzy AHP, Goal Programming, Supplier Selection
Alıntı