Alışveriş Merkezleri Yer Seçimi Ve Forum İstanbul Alışveriş Ve Eğlence Merkezi Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ersoy, Mehmet Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, İstanbul gayrimenkul ve perakende pazarı içerisinde alışveriş merkezleri ve alışveriş merkezlerinin yer seçimi incelenmektedir. Çalışma içerisinde oluşturulan yer seçimi kriterleri, İstanbul Bayrampaşa ilçesinde geliştirme aşamasında olan Forum İstanbul isimli alışveriş ve eğlence merkezine uygulanmıştır. Çalışma diğer benzerleri gibi matematiksel çözümlerden çok mevcut piyasanın somut ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmıştır. Bu kapsamda perakende pazarının dünya ve Türkiye’deki örnekleri incelenmiş ve alışveriş merkezlerinin sınıflandırmaları yapılmıştır. Alışveriş merkezlerinin yer seçimi kriterleri detaylı olarak incelenmiş ve bu yer seçimi kriterleri ile yer seçimi kontrol listesi oluşturulmuştur. Oluşturulan kontrol listesine göre Forum İstanbul projesinin yer seçimi analizi yapılmış, proje arsası yer şeçimi kriterlerine göre tüm yönleri ile incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, Forum İstanbul projesinin yer seçiminin lokasyon, ulaşılabilirlik, yakın çevre ve ticari etki alanı ve arsanın fiziksel özellikleri gözönüne alınarak iyi bir yer seçimi olduğu gözlemlenmiştir.
In this study, shopping centers and site selection are analyzed in Istanbul real estate and retail market. Site selection criteria formed in this study are applied to Forum Istanbul Shopping and Entertainment Center, which is being developed in Bayrampaşa district of Istanbul. Although similar studies have mathematical models, this study is prepared in order to answer concrete needs of existing market. Within this context, samples are examined in retail market of Turkey and the world and classification of shopping centers is done. Shopping center site selection criteria is investigated very detailed and site selection checklist is generated from these criteria. According to this site selection checklist, site selection analyze is done for Forum Istanbul project and project site is checked. In conclusion of the study, site selection of Forum Istanbul project is observed good in respect of location, accessibility, vicinity and catchment area and physical features of site.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Alışveriş Merkezi, yer seçimi, perakende pazarı, Shopping center, site selection, retail market
Alıntı