Yönetim Tiplerinin Amaca Ulaşmakta Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Acungil, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
‘Yönetim tiplerinin amaca ulaşmakta etkinliklerinin değerlendirilmesi’ adlı yüksek lisans tez çalışmamızda, öncelikle yönetimin tanımı yapılmış ve tarihi gelişimine yer verilmiştir. Tarihi gelişimin ardından, bu gelişimin sonucu olarak ortaya çıkmış ve günümüzde uygulamaları bulunan yönetim tipleri ele alınmıştır. Burada, çok bilinen tiplere nispeten daha az yer verilirken, daha az bilinen tipler biraz daha detaylı olarak incelenmiştir. Sonraki bölümde, yönetim yaklaşımlarının uygulamada ne gibi farklar gösterdiği incelenmiştir. Bunun için en uygun yöntem olarak, yönetim fonksiyonlarından organizasyonun temel unsuru olan organizasyon yapısı üzerine etkiler ele alınmıştır. Gerçekten de yönetim tiplerinin en temel farkları organize olma fonksiyonu sırasında ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak bu, işlerin nasıl yapılacağının belirlendiği fonksiyondur. Bu genel bilgilerin ardından yönetim tiplerine matematiksel bir değerlendirme yöntemi uygulamakta kullanacağımız yöntem olan AHP (Analytic Hierarchy Process – Analitik Hiyerarşi Süreci) anlatılmış ve AHP’yi ve AHP’yi uygulayan Expert Choice programını açıklayan örnekler verilmiştir. Bu modelin en önemli özelliği, sosyal sistemleri basitleştirip matematiksel bir modele dönüştürmeden, kendi bütünlükleri içinde ele almasıdır. Bunun için temelde güdülen mantık ise hiyerarşiler oluşturulması ve ikili karşılaştırmalar yardımıyla genel önceliklerin belirlenmesidir. Son olarak ise, bir bankanın döviz sisteminde iletişim ve etkileşim etkinliğinin değerlendirilmesi konulu bir uygulama çalışmasına yer verilmiştir. Bu uygulama çalışmasında öncelikle sistemin alt yapısı tanıtılmış sonra da AHP uygulanmıştır. Tezimiz yapılan çalışmaların değerlendirilmesi niteliğindeki bir sonuç bölümüyle bitirilmiştir.
In the study of our thesis, named ‘The evaluation of effectiveness of management types in obtaining the goal’, first of all management is defined and the historical development of management is explained. Following this, current management types –which are the results of the developments explained- are handled. In this, the better known issues got less space, and less known types are examined in more detail. In the later chapter, how these management types differ in practise is inspected. As the most suitable method, the effects on organisation structure –which is the main issue of the management function organising- is inspected. In fact, the most fundemental differences of management types appear in this function. Because, it is the one which fixes how things will be done. After these general information on the subject, the method which will be used to implement a mathematical evaluation method to management types, AHP (Analytic Hierarchy Process) is introduced and examples which explain AHP and the programme that uses AHP (Expert Choice) is given. The most important characteristic of this model is that, it doesn’t reduces social systems into just reduced matematichal models, but takes them as a whole. The basic logic to maintain this is structuring hierarchies and determining global priorities by the help of dual comparisons. As the final, an application done in the studies of this thesis with the subject of the evaluation of the effectiveness of communication and interaction in the foreign exchange system of a bank is included. In this application study, firstly the substructure of the system is explained then the AHP is implemented. Our thesis is concluded with a general evaluation of the study.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Yönetim tipleri, AHP, AHP ile yönetim tipleri değerlendirmesi, Management types, AHP, Evaluating management types using AHP
Alıntı