Çok Katlı Bir Çelik Yapıda Değişik Çapraz Düzenlemelerinin Yapının Depremdeki Davranışına Etkilerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çatalkaya, Hakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, 4 farklı çelik çaprazlı sisteme sahip çok katlı çelik yapının deprem etkisindeki davranışı incelenmiş ve sünekliği karşılaştırılmıştır. 4 yapının sırasıyla X ve Y yönlerinde yapılan pushover analiz sonucu elde edilen süneklik değerleri Merkezi Ters V çaprazlı sistem için 7.69 – 7.82, Merkezi X çaprazlı sistem için 6.89 – 4.67, Dış Merkez Ters V çaprazlı sistem için 7.23 – 7.17, Dış Merkez X çaprazlı sistem için 6.47 – 5.88’ dir. Buna göre Merkezi ve Dış Merkez Ters V çaprazlı yapıların; Merkezi ve Dış Merkez X çaprazlı yapılara göre daha sünek olduğu görülmüştür. Dışmerkez çaprazlı sistemlerin süneklik değerlerinin R=7’ ye yakın Merkezi çaprazlı sistem süneklik değerlerinin ise Türk Deprem Yönetmeliğinde öngörülen R=3 değerinden çok daha büyük olduğu anlaşılmaktadır. Depreme karşı yapı tasarımı için önemli bir faktör olan sünekliğin; çok katlı, ekonomik değeri yüksek, deprem sonrası da kullanılması gereken yapılar için PUSHOVER analizi yapılarak belirlenmesinin daha doğru olacağı açıktır.
In this study, behaviors of four multi-story steel buildings, which have four different steel brace systems, are examined under earthquake effect, and their ductility properties are compared. Ductility values of these four buildings that obtained from the pushover analysis, carried out in X, Y directions, are respectively: 7.69 – 7.82, for the inverted V shape concentrically braced frame system; 6.89 – 4.67, for the X shape concentrically braced frame system; 7.23 – 7.17, for the inverted V shape eccentrically braced frame system; 6.47 – 5.88, for the X shape eccentrically braced frame system. Accordingly, it is seen that, the inverted V shape concentrically and eccentrically braced frame systems are more ductil than the X shape concentrically and eccentrically braced frame systems. It is understood that, the ductility values of the eccentrically braced frame systems are near R=7 and the ductility values of the concentrically braced frame systems are far bigger than the R=3 value, that is anticipated in the Turkish Earthquake Code. It is clear that; for the economically valuable, multi-story buildings, that should be used after the earthquake, it would be more proper to determine the ductility values, which is an important factor for the designing of the earthquake resistant structures, by using the PUSHOVER analysis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Deprem, Çelik Çapraz, Süneklik, Pushover Eğrisi, Nonlineer Analiz, Earthquake, Steel Brace, Ductility, Pushover Curve, Nonlinear Analysis
Alıntı