Plastik Boru Ekstrüder Kalibrelerinde Isı Transferinin İyileştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yenici, Olcay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada plastik boru ekstrüder kalibrelerinde ısı transferini iyileştirmek amacıyla, dikdörtgen kesitli helisel bir kanaldan oluşan, dikdörtgen kesitin bir kenarı (uzun kenar) borunun soğutulacak olan dış yüzeyi, diğer üç kenar ise kalibrenin kendi iç (helis) kenarları olacak şekilde geliştirilmiş bir kalibrenin basınç düşüşü, deneysel olarak belirlenmiştir. Yüksek sıcaklıktaki plastik borunun, geliştirilmiş kalibre içinde ilerlerken, boruya uygulanacak vakum basıncının parametreleri araştırılmış, bu parametrelerden biri olan katılaşma esnasında polimer malzemenin ısı iletim katsayısının değişimi deneysel bulgulardan yararlanılarak belirlenmiştir. Fluent programı kullanılarak nümerik çalışma yapılmış, nümerik bulgular, deneysel bulgulara %6.3-2.8 sapma ile uyum sağlamıştır.
In this study, a new calibrator model which has a helical channel with rectangular cross-section has been developed in order to improvement of heat transfer in extrusion calibrator. One edge of the rectangular cross-section is the outer surface of cooled pipe and the other three edges are the inlet surfaces of the new calibrator. The pressure loss in the new calibrator was measured experimentally. The parameters of vacuum pressure applied during the production process in the new calibrator were researched and one of this parameter which is the polymer’s thermal conductivity in solidification was obtained experimentally. Numerical computations were done on the computer using fluent program and the numerical results were agreed with the experimental results within %6.3-2.8 accuracy.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Ekstrüzyon, Kalibre, Polimer, Sonlu hacimler, Extrusion, Calibrator, Polymer, Finite Volumes
Alıntı