Berkitmesiz Çelik Plaka Perde Duvarların Yatay Yükler Altında Davranışlarının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-14
Yazarlar
Sarıboğa, Yüksel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalısmasında,berkitmesiz narin çelik plaka perde duvarların tarihsel gelisimi, bilgisayar modelleme teknigi, modellemede etkili parametreler,modellemelerin itme analiz sonuçları ve konuyla ilgili yönetmelik maddeleri incelenmistir. geçmisten bu güne arastırmacıların çelik plaka perde duvarları üzerine yaptıkları laboratuvar testleri ayrıntılı bir sekilde incelenmistir. Çelik plaka perde duvar analizi için kâbul görmüs serit modeli, laboratuvarda çelik plaka perde duvarların yüklenmesi esnasında gözlemlenen olaylara dayanarak gelistirilmistir. Bu gözlemler, önce ayrıntılı olarak modellenir ve sonra modelleme için etkinken tüm elastik olmayan davranısın dogru bir tahminini saglaması için sadelestirilir. Bu modifikasyonlar, kullanımlarını degerlendirmek üzere birçok numune üzerinde test edilir. Çelik plaka perde duvar tasarımı için literatürde bulunan tek yönetmelik Kanada çelik tasarım standardında (CAN/CSA SI6-01) bulunan maddeler hakkında bilgiler vermektedir. Ayrıca, diger yönetmelik maddelerinde, çelik plaka perde duvar için kullanılabilecek maddelerden bahsedilmektedir.
In the present thesis study, historical evolution of un-stiffened thin steel plate shear walls, computer-based modeling technique, effective parameters in modeling, the results of pushover analysis of the models and regulation articles about the matter were examined. Laboratory tests done by the researchers until today on steel plate shear wall application were examined in detail. The strip model for steel plate shear wall analysis, is refined based on phenomena observed during loading of steel plate shear walls in the laboratory. These observations are modeled first in detail and then simplified to provide an accurate prediction of the overall inelastic behavior, while being efficient to model. The modifications are tested on several test specimens to validate their use. The articles of the regulation, which can be used for steel plate shear walls, were examined. Information about the articles existing in Canadian Steel Design Standard (CAN/CSA SI6-01), which is the only regulation in the literature about steel plate shear wall, was provided. Also, it was mentioned about other regulation articles, which can be used for steel plate shear walls.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
ŞERİT MODEL, ÇELİK PLAKA PERDE, STRIP MODEL, STEEL PLATE WALL
Alıntı