Sürdürülebilir Madencilik İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve 3b Modelleme Çalışmalarının Maden Kapatma Ve Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarındaki Rolü

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-02-20
Yazarlar
Kavcı, Açelya
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Endüstriyel kullanımlarla arazi yüzeyi tahrip edilmekte, hatta zamanla bu alanlar yok olmaktadır. Ancak “Maden Kapatma ve Doğaya Yeniden Kazandırma” çalışmaları ile bozulmuş alanlar onarılmakta, biyolojik üretim potansiyeli ve peyzaj kalitesi artırılabilmektedir. Böylece insan müdahaleleriyle doğal peyzajda oluşabilen hava, su, toprak, gürültü ve görsel kirlilik gibi çevre sorunları ortandan kalkabilmektedir. Yurt dışında madencilik sonrasında doğa onarımı konusunda teorik ve uygulamaya yönelik çok sayıda çalışma olduğu halde bu konu, ülkemizde nispeten yenidir. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda konu ile ilgili yasal yükümlülüklerin oluşturulması beklenirken, sürdürülebilir madencilik için Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) doğanın onarımı üzerine yapılan düzenleme ve yenileme uygulamalarının sonuçlarını önceden gösterebilmesi ve görsel değerlendirme ile tasarım aşamasında ortaya çıkan olumsuz etkilerin minimize edilmesini mümkün kılabildiğinden önemi çok büyüktür. Bu çalışmada açık ocak madenciliği ile bozulmuş arazi yüzeyi ve peyzajın görsel etkisi irdelenerek, doğa onarımı ve yenileme çalışmaları örneklenmiştir. Bunun içinde, maden bölgesine ilişkin 2 boyutlu (2B) veriler CBS ile entegre çalışarak sayısal ortama aktarılması ile verilerin saklanması, görüntülenmesi ve analiz edilmesini sağlamış ve yine CBS ile yükseklik ve diğer benzeri öznitelik bilgilerinin kontrolü ile 3 boyuta (3B) modellemesi yapılmıştır.
Terrains are damaged and even dissolves during industrial use process. But those terrains are repaired by “Mine Closing and Renewing Works”. Also the works increase potential of agriculture and landscaping. In this way, environmental issues which come from mining works, can be minimized. Mine Closing and Renewing Works are relatively newer in Turkey based on other foreign countries. So, It is expected that, legal obligations will be made about this subject. In this dissertation, terrains damaged by open pit mining and visual effect of landscaping are explicated. Also reparing of environment and renewing works are illustrated in this dissertation. For this, 2D datas which are belong to the mining area are integrated with GIS and those datas are visualised and analysed. Also in this dissertation, elevation and other attributes are checked and modelled as 3D.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Üç Boyutlu Modelleme, Doğal Peyzaj, Çevre Planlaması, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Açık Ocak Madenciliği, Doğaya Yeniden Kazandırma, Three Dimensional Modelling, Natural Landscape, Environmental Planning, Geographic Information Systems, Open Pit Mining, Rehabilitation Plans
Alıntı