Toplu Konutlarda Enerji Etkin Aydınlatma Tasarımı Ve Fotovoltaik Panellerin Entegrasyonuna İlişkin Bir Uygulama Çalışması

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-02-24
Yazarlar
Dağıtmaç, Safa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Aydınlatma, en yaygın olarak inşa edilen ve yoğun bir kullanıma sahip bina tipolojisi olan konutlar için, oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu durum enerji kaynaklarının azalması ile birlikte düşünüldüğünde, konut aydınlatma sistemlerinin, enerji verimliliği bağlamında tasarlanması gerekliliği karşımıza çıkmaktadır. Çalışma, toplu konut aydınlatma sistemlerinin, enerji verimli olarak tasarlanması adına, doğal aydınlatmanın maksimum kullanımını, yapma aydınlatma için ihtiyaç duyulan enerjinin ise pv (fotovoltaik) paneller aracılığı ile elde edilmesini araştırmaktadır. Çalışmada aydınlatma, toplu konut, aydınlatma enerji performansı, doğal ışığın maksimum kullanımı için tasarım değişkenleri, konutlarda görsel konfor, pv panel tarihi ve konut binalarına entegrasyonu hakkında bilgi verildikten sonra, bir uygulama çalışmasına yer verilmiştir.
Lighting has a quite significant role for the most commonly built and intensively used houses. When this case is considered with the forthcoming energy crisis, the design of lighting systems of the houses in the context of energy efficiency becomes as a necessity. The study reveals how to use natural lighting at a maximum level and how to get energy needed for artificial lighting through PV panels (photovoltaic panels) to be able to design the lighting systems of the mass houses energy efficiently. In the study, following subjets are defined and discussed; lighting, mass housing, lighting energy performance, design parameters to use natural lighting at maximum level, visual comfort in the houses, PV panel history and integration at houses. And at the end of this study an application study is stated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Enerji etkin aydınlatma, Toplu konut, Görsel konfor, Fotovoltaik paneller, Energy efficient lighting, Mass housing, Visual comfort, Photovoltaic panels
Alıntı