Şeker ve sirke endüstrisi atıklarından bakteriyel selüloz üretimi

dc.contributor.advisor Aksoy, Nuran Deveci tr_TR
dc.contributor.author Aydın, Yaşar Andelib Erdoğan tr_TR
dc.contributor.authorID Kısıtlı tez tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-07-10T11:38:40Z
dc.date.available 2018-07-10T11:38:40Z
dc.date.issued 2013 tr_TR
dc.description Tez (Doktora)--İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada, selüloz üretim kapasitesine sahip ve mutasyon direnci sergileyen Gluconacetobacter türlerinin izolasyonu ve karakterizasyonu amaçlanmıştır. Asetik asit bakterilerinin, sirke fermantasyonu atığı, çürük ve taze meyveler gibi sıralanabilecek tipik izolasyon kaynakları taranarak 329 izolat elde edilmiş ve bu izolatlardan dokuz adedinin selüloz üretebildiği tespit edilmiştir. Uygulanan detaylı morfolojik ve biyokimyasal testler, bu izolatların Acetobacteraceae ailesinin Gluconacetobacter cinsine uyum sağladıklarını göstermiştir. İzolatlar arasında, uzun dönem saklama koşullarında üretim kapasitesini koruyabilen tek suş olan P2A, 16S rRNA sekans analizine tabi tutulmuş, elde edilen 1405 baz çiftlik kısmi rRNA dizisi bu suşu, %99.8?e varan sekans benzerliği nedeniyle, Gluconacetobacter hansenii kümesinde konumlandıran filogenetik ağacın oluşturulmasında kullanılmıştır. Gluconacetobacter hansenii P2A tarafından gerçekleştirilen bakteriyel selüloz üretimini en üst seviyeye taşıyacak deney koşulları Plackett Burman ve yanıt yüzey deneysel tasarım teknikleri kullanılarak araştırılmıştır. Sonuçlar, inkübasyon süresi ile fruktoz ve sitrik asit derişimlerinin selüloz üretimi üzerindeki en etkili faktörler olduğunu göstermiştir. Gluconacetobacter hansenii P2A 120 rpm?lik karıştırma hızı uygulandığında, beş ardışık üretim sürecinde mutasyona uğramayarak direnç sergilemiştir. Optimum koşullar altında, gerek verim, gerekse üretilen selüloz miktarında ciddi biçimde artış kaydedilerek %29.6 verim ile 12.24±0.53 g/L bakteriyel selüloz üretimi gerçekleştirilmiştir. Morfolojik ve kimyasal yapı XRD, FT-IR, SEM and TGA kullanılarak açıklanmıştır. Mikroorganizma büyümesi Monod ve Lojistik modeller ile ifade edilebilmiş, ürün oluşumu verileri ise Leudeking Piret modeline uyum sağlamıştır. Elde edilen sonuçlar, Gluconacetobacter hansenii P2A?nın bakteriyel selülozun endüstriyel anlamda sürdürülebilir bir üretime olanak sağlayacak nitelikte bir mikroorganizma olduğunu göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract This study aimed for the isolation and characterization of mutation resistant Gluconacetobacter strains that are capable of bacterial cellulose synthesis. Several sugary niches such as vinegar fermentation wastes and fresh or rotten fruits were screened to obtain 329 isolates out of which, 9 were identified as cellulose producers. Through extensive biochemical and morphological testing, all potential strains were classified within Gluconacetobacter genus of Acetobacteraceae family. Only one strain, namely P2A isolated from a rotten plum, could maintain its productivity during long term preservation. 16S rRNA sequence of this isolate was used to construct a phylogenetic tree which placed P2A in Gluconacetobacter hansenii cluster due to similarities reaching up to 99.8%. The optimal conditions for cellulose production by Gluconacetobacter hansenii P2A were investigated by application of Plackett-Burman and Response Surface experimental design techniques. Results pointed the length of incubation period, fructose and citric acid concentrations as the most significant effects on bacterial cellulose production. The strain showed mutation resistance for agitation rates up to 120 rpm. Under optimal conditions, this strain produced 12.24±0.53 g/L cellulose corresponding to 29.6% yield which were significantly higher than 1.275±0.15 g/L and 8% yield recorded for base case conditions. Chemical and morphological structure of syntesized celluloses were explained by XRD, FT-IR, SEM and TGA measurements. Monod and Logistic models for bacterial growth fitted kinetic data well, while Leudeking Piret model was found to express product formation kinetics. As a result, Gluconacetobacter hansenii P2A was suggested as a microorganism suitable for sustainable production of bacterial cellulose. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree Ph.D. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/16376
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Biyomühendislik tr_TR
dc.subject Biyoteknoloji tr_TR
dc.subject Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.subject Biyokinetik modeller tr_TR
dc.subject Mikrobiyal fermentasyon tr_TR
dc.subject Bioengineering en_US
dc.subject Biotechnology en_US
dc.subject Chemical Engineering en_US
dc.subject Biokinetic models en_US
dc.subject Microbial fermentation en_US
dc.title Şeker ve sirke endüstrisi atıklarından bakteriyel selüloz üretimi tr_TR
dc.title.alternative Bacterial cellulose production via utilization of effluents from sugar and vinegar industries en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama