Çağımız Peyzaj Mimarlığında Tasarım Prensiplerinin İrdelenmesi Ve Duyu Parkı Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bilgiç, Bengü
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
19.yy’dan bu yana bilim ve teknolojideki hızlı gelişim, toplumsal yaşam biçiminde devrim niteliğindeki endüstri dönemini başlatmıştır. İnsanla doğa arasına yapay bir dünya olarak giren endüstri kısa zamanda kentlerle birlikte insanların yaşam şekillerini ve isteklerini de değiştirmiştir. Bu değişim yapıların ve mekanların görsel ve estetik boyutlarına da yansımıştır. İnsan ile yaşadığı çevre arasında en uygun ilişkiyi sağlamak amacında olan peyzaj mimarlığında yeni tasarımlar gelişmektedir. 20.yy da yaşam kalitesini arttırmak amacıyla; çevresel ve toplumsal eylemlerin etkisiyle oluşan, akımlar ve ideolojiler tasarımların ölçeğini ve ilkelerini değiştirmiş ve geliştirmiştir. Bu değişim ve gelişimlerin devamı olarak günümüzde peyzaj tasarımları, doğa ve insanın ortak değerlerinin eğemen kılınmasıyla, bireyin fizyolojik, psikolojik ve toplumsal gereksinimlerinin mekansal açıdan karşılanmasına önem verilmektedir. Bu sebeple, çağımızda peyzaj mimarlığında tasarımlarda önem verilmesi gereken çevresel faktörler değerlendirilmiş, yeni tasarımlar için öneriler oluşturulmuş ve tasarımların temel ilkeleri irdelenmiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda, çağımızın tasarım prensiplerine önem verilerek planlanmış Almanya, Hannover kentindeki Duyu Parkı incelenmiştir. Sonuç olarak; çağımızda en çok önem verilen unsurlar incelenmiş, yeni tasarımlar için öneriler getirilmiş ve Türkiye’deki durumu irdelenmiştir.
The rapid growth of science and tecnology beginning from the 19th century started the industrial age, and thus gave rise to a revolutionary change in the form of social life. The industry which got involved between nature and man as an artificial world has soon changed the towns as well as the ways of life and desires of people. This change has also had affect on the visual and aesthetic aspects of the buildings and locations. New designs have been developed in landscape gardening intending to provide the most suitable relation between man and the environment he lives in. The trends and ideologies which have come out under the affect of environmental and social activities have changed and developed the dimensions and principles of designs in order to ensure a better quality of life in the 20th century. And in line with the said changes and developments, the landscape designs in our day has placed a greater importance in the satisfaction of the physiological, psychological and social needs of an individual in an environment based on the common values of man and nature. And therefore, the environmental elements which are required to be of primary importance in the landscape architect in our day have been studied and new suggestions have been made for new designs and basic principles of designs have been studied. And Sense Park in Hannover/Germany which was planned based on the design principles have been studied. As a result,the basic elements in our day have been studied and new suggestions have been put forward for new designs and the current situation in Turkey has been studied.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Çağımızda Peyzaj Tasarımları, Duyu Parkı, Landscape Designs In Our Age, Sense Park
Alıntı