Püskürtmeli Kurutma Tekniği İle Zno-pva Kompozit Tozlarının Hazırlanması Ve Bu Tozların Yüksek Sıcaklık Davranışlarının Etüdü

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-09-09
Yazarlar
Duman, Şeyma
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, püskürtmeli kurutma süresince ZnO-PVA sisteminin uygulama şartları ve katkı maddesi miktarları üzerine etkileri araştırılmış ve ZnO-PVA kompozit tozları başarıyla granül şeklinde hazırlanmıştır. Sisteme ilave edilen bağlayıcı miktarının artması ile küresel partiküller haline getirilen ZnO-PVA kompozit tozlarının daha homojen bir mikroyapı sağladığı gözlenmiştir. Optimizasyon tipi ve bağlayıcı miktarı, püskürtmeli kurutulmuş granüllerin akışkanlık davranışını, sinterleme yoğunluğunu ve presleme davranışını belirleyen çok önemli parametrelerdir. Bu özellikler ile hazırlanan kompozit tozların fiziksel özellikleri ve yüksek sıcaklık davranışları karakterize edilmiş ve preslenmiş olarak da sinterleme davranışları araştırılmıştır. Püskürtmeli kurutma sırasında ZnO/PVA oranının etkisi granülasyon davranışını, sistemin presleme ve sinterleme davranışını oldukça etkilediği görülmektedir.
In this study effects of additive amounts and processing conditions during spray drying of ZnO-PVA system have been investigated and ZnO-PVA composite powders have been successfully prepared in granulated form. With increasing the amount of binding, the homogeneity of microstructure obtained granulation by spray drying. Optimization of the type and amount of binder is very important parameter which determines the flowability, bulk density, and compaction behavior of spray dried granules. Physical properties and high temperature behavior of these composite powders were characterized and their sintering behaviors as compacted form were also investigated. It is found that effect of ZnO-PVA ratio during spray drying is an important parameter for the granulation behavior and it greatly affect the compaction and sintering behavior of the system.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Püskürtmeli Kurutma, ZnO-PVA, Presleme, Sinterleme, Spray Drying, ZnO-PVA, Pressing, Sintering
Alıntı