Ameliyatlarda Cerrahlar İçin Ergonomik Destek Ünitesi Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-04-24
Yazarlar
Tigrel, H. Semra Serdaroğlu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ameliyathanede çalışmak takım ile birlikte hareket ederek mümkündür. Ameliyat takımı steril ortamda çalışmaktadır, steril ortamın getirdiği kısıtlamalar, çok çeşitli donanımın kısıtlı bir alanda, hasta yatağının çevresinde hazır bulundurulması, acil durumlarda gerekli ekipmanının ulaşılabilir yakınlıkta saklanması, özellikle gerekli her türlü donanımın belli prosedürler çerçevesinde kullanılması, hareket serbestliğini kısıtlamaktadır. Ameliyathane de ki ergonomik tasarım ve planlama eksiklikleri, takım ergonomisinde ve teknik yapılanmada ki eksiklikler, ameliyat sürecinde ve sonrasında, ameliyat takımının çeşitli zorluklarla ve sağlık sorunları ile karşılaşmasına sebep olabilmektedir. Operatörler ameliyat işlemine yoğunlaştıkları için genellikle duruş pozisyonlarının farkında olmadan çalışırlar veya yaptıkları işin kalitesinden ödün vermemek için rahatsızda olsalar duruş pozisyonlarını değiştirmezler. Yapılan işin yapısı da genellikle, kısa bir ara vererek kaslarını rahatlatmaya uygun değildir. Ameliyathanelerde ki ergonomik tasarım eksikliklerini gidermek amacıyla çalışmaya başlanmış, ameliyat sürecinde, ameliyat takımı izlenmiş fotoğraf çekilmiş ve gözlem yapılmıştır. Cerrahların duruş pozisyonlarına yoğunlaşarak ölçümler, değerlendirmeler ve tasarım önerileri yapılmıştır.
Working in an operation room is possible with an operation team. Surgical team works in sterile conditions, the constraints imposed by a sterile environment, a limited area of a wide variety of equipment being ready to be around the patient s bedside, emergency equipment needed to be stored in proximity, particularly the use of all necessary equipment within the framework of certain procedures, restricts freedom of movement. Deficiencies in the ergonomic design and planning in the operating room, lacking of team-ergonomics and technical structure, during and after surgery, encounter various difficulties and may cause health problems in the surgery team. Surgeons do not realize their uncomfortable postures, if they realize, they still don’t change their postures not to stop the process of the surgery, and usually they try to concentrate on their operation not to compromise the quality of their work. Structure of the work is not appropriate to relax the muscles by giving short breaks. To evaluate and determine the problems of the working environment in the operation room, a survey is done on the basis of ergonomic design. Photographs are taken and questionnaires are made with the surgeons searching for the causing factors of musculoskeletal injuries among surgeons. Focusing on postures of the surgeons measurements, evaluations and design proposals are made.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Ergonomi, Tasarım, Ameliyathane, Ergonomics, Design, Operation-Room
Alıntı