Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı’nın Eski Isı Yalıtım Yönetmeliği’nde Önerdiği Tip Döşeme Kesitlerinin Değerlendirilmesi, Yeni Yönetmelik Ve Ts 825’e Yeniden Önerilmeleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çölhan, Neslihan Ayşe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı; ekonomik kazanç, temiz bir çevre ve konforlu bir hayat sağlamakla birinci dereceden ilişkili ısı yalıtımı konusunda ülkemizde çıkan yönetmelik ve standartların belirli açılardan irdelenmesi, geçerliliklerinin etüd edilmesi ve değerlendirilmesidir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 15 sene yürürlükte kalmış 1985 Isı Yalıtım Yönetmeliği’ndeki 1., 2. ve 3. İklim Bölgeleri için önerilen tip konstrüksiyonlardan döşemelerin tümü, yönetmelik koşulu olarak verilen ısı geçirgenlik direnç değerleri, 2000 Isı Yalıtım Yönetmeliği’nde ve TS 825 standartında tavsiye edilmiş ısı geçirgenlik katsayıları ve iç iklimsel konfor koşulları belirgin çeşitli mekanlar bu araştırmanın kapsamına alınmıştır. Bu bağlamda 1985 yönetmeliğinin bünyesindeki tip döşemelerin geçerli olanları ve geçersiz olanları ısı geçirgenlik hesap yöntemleriyle ortaya konulmuş, ardından 2000 yönetmeliğine göre yeniden önerilmişlerdir. Daha sonra çeşitli mekanların yoğuşma noktalarına uygun olarak yapılmış hesaplar sonucu bulunan değerlerin 2000 yönetmeliğindeki değerlerle karşılaştırılması yapılmıştır. Böylece Türkiye’nin ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu konusunda ne aşamada olduğunun genel bir değerlendirmesi yapılmış, standart ve yönetmeliklerin eksiklerine dikkat çekilmiş, teorik ve pratik olarak yapılacak çalışmalara, alınması gereken önlemlere değinilmiştir.
In this work it is aimed to examine come out regulations and standards - which are firstly degreed with economical profit, comfortable life, clean environment – in view of some aspects; to investigate their validities and to evaluate them. Issues taken into account of research are all floors from typical constructions suggested for first, second and third Climate Zones in 1985 regulation; the areal thermal resistance values in 1985 Regulation Provisions; the thermal transmittance values recommended in new 2000 regulation; TS 825 and various spaces having clear interior climatic comfort conditions. So areal thermal resistance values of all floor types are calculated according to some assumings and are compared with the provisions given in current regulation. Then the whole typical floor sections are proposed again taking into consideration of new 2000 regulation. At the end after calculating thermal transmittance of various spaces according to their condensation points, a comparison made between final values and current regulation values. Thus, a general conclusion made on Turkey’s heat isolation and energy saving rules. Besides this, precautions and theoretical and practical studies has to be carried out, are mentioned.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Isı Yalıtım Yönetmeliği, TS 825, Tip döşemeler, Heat Isolation Regulation, TS 825, Typical floors
Alıntı