Fener Ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı Etkileme Alanında Bir Sıhhileştirme Önerisi

dc.contributor.advisor Akın, Nur tr_TR
dc.contributor.author Çelikzincir, Seda tr_TR
dc.contributor.department Restorasyon tr_TR
dc.contributor.department Restoration en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-06T19:46:51Z
dc.date.available 2015-11-06T19:46:51Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Fatih İlçesine bağlı Fener semtinde yürütülen “Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı” etkileme alanı için bir sıhhileştirme önerisi geliştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, Bizans Dönemi’nden başlayarak bölgenin tarihsel gelişimi incelenmiş, kent dokusu analiz edilerek genel karakteri belirlenmiştir. Kentsel Sit Alanı’nı oluşturan anıtsal yapılar ve konutlar incelenip, mimari elemanlar hakkında tipolojik çalışmalar yapılmıştır. Çalışmanın son safhasında Tevkii Cafer Mahallesi ve çevresinde seçilen bölge için bir sıhhileştirme projesi hazırlanmıştır. Proje hazırlanmadan önce, alanda görülen sosyal ve fiziksel değişimler ile yapılarda görülen bozulmalar ve kullanıcıların mevcut sorunları yapılan sosyal anketler ile tespit edilmiştir. Çevre ve yapı ölçeğinde oluşturulan koruma önerilerinde, yapıların sağlamlaştırılması, niteliksiz eklerin temizlenmesi ya da düzenlenmesi gibi tarihi değerli yapılara müdahalelerin yanı sıra çevreye aykırı yeni yapıların cephelerinin düzenlenmesi gibi uygulamalara yer verilerek uyumlu bir çevre yaratmak ve “Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı” ile bütünleşen bir koruma projesinin hazırlanması hedeflenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a renovation scheme was proposed for the zone of influence of “Fener and Balat Districts Rehabilitation Programme” which is currently being implemented in the district. For this purpose, beginning from the Byzantine period, the historical development of the area was examined and by analyzing the urban fabric its general character was defined. The monumental buildings and houses that make up the urban conservation site were studied and typologies of architectural elements were derived. On the last phase of the study, a renovation scheme was prepared for the Tevkii Cafer district and its surroundings. The social and the physical changes and the deteriorations on buildings within the district together with the existing problems of the users were determined by means of social surveys. In the context of preservation proposals the need to improve the structural conditions of the traditional buildings and to clear the unsightly extensions and annexes were addressed. In addition to the preservation interventions, improvements to the external appearance of unfitting new buildings were also proposed with the scope of creating a well-adjusted environment that shall integrate with the “Fener and Balat Rehabilitation Programme”. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10151
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tarihi Çevre tr_TR
dc.subject Koruma tr_TR
dc.subject Sıhhileştirme tr_TR
dc.subject Fener tr_TR
dc.subject Balat tr_TR
dc.subject Historical district en_US
dc.subject Preservation en_US
dc.subject Rehabilitation en_US
dc.subject Fener en_US
dc.subject Balat en_US
dc.title Fener Ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı Etkileme Alanında Bir Sıhhileştirme Önerisi tr_TR
dc.title.alternative Rehabilitation Proposal For The Zone Of Influence Of `fener And Balat Rehabilitation Programme en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3817.pdf
Boyut:
100.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama