Kurumsal Kaynak Planlamasında Başarı Faktörleri

dc.contributor.advisor Gözlü, Sıtkı tr_TR
dc.contributor.author Sönmeztürk, Gülin İdil tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-02-06 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:13Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:13Z
dc.date.issued 2008-11-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Günümüzde artan rekabet koşullarında işletmeler müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak zorundadırlar. Bunu sağlayabilmek için gereken yüksek kalite, düşük maliyet ve müşteri ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak ise kurumsal kaynak planlaması (ERP) ile mümkündür. Bu çalışmada ERP başarı faktörleri üzerinde durulmuş ve bir anket çalışması ile ERP uygulamasında başarılı olmuş işletmelerin yapısal özellikleri, ERP programlarının özellikleri, program seçiminde dikkat ettikleri kriterler, ERP sonrasında yaşadıkları değişimler ve ERP uygulamasında başarılı olmalarını sağlayan faktörler araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, firmaların ERP programı seçerken dikkate aldıkları en önemli kriterler; sistem ve veri güvenliği, programın işlevselliği, firma işlemlerine uyarlanabilirlik, geliştirilmeye müsait olması, firmanın iş süreçlerini desteklemesi şeklinde bulunmuştur. ERP sonrası en çok iyileşme yaşanan unsurlar ise; firmada bölümler arasındaki entegrasyon, firmada kullanılan teknolojiler tek platformda birleştirilmesi ve standartlaşmanın sağlanması, iş takibi ve verilerin karar verme sürecinde kullanabilirliliği, dokümantasyonun ve raporlamanın düzenli yapılması, planlama ve karar alma süreçlerinin süresi şeklinde bulunmuştur. Üst yönetimin gerekli desteği vermesi, ERP sistemi seçimi sürecinde ihtiyaçların iyi tespit edilmiş olması, firmadaki projeden sorumlu ekibinin yeterliliği, departmanlar arasında sağlanan işbirliği ve seçilen ERP sisteminin firma yapısına ve süreçlerine uygun olması faktörleri ERP başarısını en çok etkileyen faktörler olarak bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Nowadays, there is a tough competition among companies. Hence, companies must be able to meet their customers’ expectation and needs satisfactorily. Because of these requirements, companies need to achieve high quality and low cost and must respond their customers’ needs readily. This is why companies should adopt enterprise resource planning (ERP) systems. The aim of this study is to determine success factors for ERP implementations. For this purpose, we surveyed companies that have been successful in ERP implementation by sending out a questionnaire. We analyzed the company characteristics and their ERP program features. Companies regard some criteria when they choose an ERP program. On the other hand, after ERP implementation some of factors can change in companies. We aimed to determine these factors. The results of our survey show that systems and data security, functionality of program, adaptable for firm’s process, suitable for upgrade, supporting firm’s work process are the most important criteria for companies in choosing their ERP programs. After ERP implementations, some of the factors have improved better than others by the ERP system. These factors are integration between all departments, coordination and standardization of all technologies, following work and using data when making decision, systematic documentation and reporting, time of decision making. Top management support, determining firm’s needs perfectly before choosing ERP program, ERP Project team’s sufficiency, cooperation of all departments, suitable ERP program for firm’s features and work process are the most important factors for ERP success. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2063
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kurumsal Kaynak Planlaması tr_TR
dc.subject ERP tr_TR
dc.subject Başarı Faktörleri tr_TR
dc.subject Enterprise Resource Planning en_US
dc.subject ERP en_US
dc.subject Success Factors en_US
dc.title Kurumsal Kaynak Planlamasında Başarı Faktörleri tr_TR
dc.title.alternative Success Factors In Enterprise Resource Planning en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7839.pdf
Boyut:
742.54 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama