Hareketli Zımba İle Bastırılan Tabakanın Sürtünmeli Değme Problemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Çömez, İsa
Adıbelli, Handan
Erdöl, Ragıp
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada rijit dairesel zımba (panç) ve tabakanın hareketli değme problemi sürtünme etkisi dikkate alınarak incelenmiştir. Yatay ve düşey tekil kuvvetlere maruz bırakılan panç yüzeyde sabit ses altı hızla hareket etmektedir. Sınır şartları ve Fourier integral dönüşümü kullanılarak problem değme uzunluğunun ve değme gerilmesinin bilinmeyen olduğu ikinci tür bir tekil integral denkleme dönüştürülmüştür. Gauss-Jacobi integrasyon formülasyonu kullanılarak tekil integral denklemin sayısal çözümü gerçekleştirilmiştir. Değme uzunluklarına ve değme gerilmelerine ait sayısal sonuçlar verilmiştir. Panç ile tabaka arasındaki değme uzunluğunun bağıl hız ile arttığı, değme gerilmesinin ise azaldığı görülmüştür.
In this study frictional moving contact problem for a rigid cylindrical punch and an elastic layer is considered. The punch subjected to concentrated normal and tangential force, and moves steadily with a constant subsonic velocity on the boundary. The problem is reduced to a singular integral equation of the second kind, in which the contact stress and the contact area are the unknowns, and it is treated using Fourier transforms and the boundary conditions for the problem. The numerical solution of the singular integral equation is obtained by using Gauss-Jacobi integration formulas. Numerical results for the contact stress and the contact area are given. The results show that with increasing values of relative moving velocity, contact width between the moving punch and the layer increases whereas contact stress decreases.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
Anahtar kelimeler
Alıntı