Samsun-Çarşamba Mavi Kilinin Zamana Bağlı Sıkışma Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çevikbilen, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Üçüncül sıkışma davranışı sergileyen Samsun Çarşamba Mavi kilinin zamana bağlı sıkışma davranışını etkileyen parametreleri belirlemek amacıyla, Samsun Çarşamba Havaalanı inşaat sahasından alınan tüp ve kalıp numuneler üzerinde bir dizi parametrik çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda örselenmenin, organik içeriğin, dane çapı dağılımının ve numune boyutunun Samsun Çarşamba Mavi kilinin zamana bağlı sıkışma davranışına etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla örselenmemiş, yoğrulmuş ve Rowe konsolidasyon hücresinde hazırlanmış numuneler üzerinde 15 adet klasik konsolidasyon deneyi, 30 adet sabit deformasyon hızlı konsolidasyon deneyi ile 26 adet uzun süreli konsolidasyon deneyi gerçekleştirilmiştir. Örselenmenin, organik içeriğin, dane çapı dağılımının ve numune boyutunun birincil, ikincil ve üçüncül sıkışma davranışlarına etkileri farklı mertebelerde olduğu bulunurken üçüncül sıkışma davranışının nedeninin tüm bu parametrelerin bileşkesi olduğu düşünülmektedir. Uzun süreli konsolidasyon deneylerinde, üçüncül sıkışma davranışı sonrası yaşlanma, yıkanma veya çimentolanma yönünde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.
To determine time dependent compression behavior of Samsun Carsamba blue clay that exhibit tertiary compression, a series of parametric studies were conducted on the Shelby and mold samples recovered from the Samsun Carsamba Airport construction site. In these studies, the effect of disturbance, organic content, grain size distribution and sample dimensions on time dependent compression behavior of Samsun Carsamba Blue Clay was investigated. For that purpose, on undisturbed, remolded and reconstituted samples prepared at Rowe cell, 15 conventional consolidation tests, 30 constant rate of loading (CRS) tests, 26 long-term consolidation tests were conducted. While, the effect of disturbance, organic content, grain size distribution and sample dimensions on primary, secondary and tertiary compression behavior was different, it was decided that the tertiary compression is the resultant of these factors. During the long-term consolidation tests, after tertiary compression behavior no aging, leaching or cementing evidence was observed.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
konsolidasyon, ikincil sıkışma, üçüncül sıkışma, consolidation, secondary compression, tertiary compression
Alıntı