İnsan Vücudunun Fotogrametrik Yöntemle Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Atay, Hasan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Her geçen gün insan vücudunun çeşitli amaçlarla modellenmesi ve ölçülmesi olayının önemi artmaktadır. Laser tarayıcı sistemler, görüntü tabanlı yaklaşımı esas alan sistemler ve digital fotogrametri gibi yöntemler; insan vücudunun üç boyutlu modelinin oluşturulması, sanal gerçeklik, medikal uygulamalar, tele-konferans ile görüntü ulaştırma gibi amaçlarla yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışma digital fotogrametrik yöntemle insan vücudu modellenmesini temel almaktadır. Kullanılan donanım, uygulanan yöntem ve elde edilen sonuçlar burada gösterilmektedir. Bu proje iki aşamadan oluşmaktadır. İlk adımda insan vücuduna ait görüntüler metrik olmayan bir digital kamera yardımı ile elde edilmiş ve digital fotogrametri yazılımı yardımı ile değerlendirilmiştir. Kamera kalibrasyonu ile değerlendirme işlemi eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. İkinci adımda ise insan vücudunun ön-üst bölgelerini ele alan bir anatomi bilgi sistemi tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir.
Modeling and measurement of the human body have been increasing by importance for various purposes. Laser scanning, coded light range digitizers, image-based approaches and digital stereo photogrammetry are the used methods currently employed in medical applications, computer animation, teleconferencing and virtual reality to produce three dimensional computer models of the human body. Depending on the application, different are the requirements. The method presented in this working is based on multi-image photogrammetry. The equipment, the method and results achieved with this technique are here depicted. The process is composed of two steps: acquisition of multi-images, evaluation and calibration of the system at the same time, and making an anatomic information system. The images captured by five CCD cameras arranged in front of the subject are digitized by a frame grabber. The complete system is calibrated on the job using a reference object with target points and evaluated of images by digital photogrammetric software. Afterwards established an information system on topography of upper limp body.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Digital Fotogrametri, CBS, Digital Photogrammetry, GIS
Alıntı