Kontrollü Ve Fotokimyasal Polimerizasyon Yöntemleri Birlikte Kullanılarak Çeşitli Makromoleküler Yapıların Sentezi Ve Karakterizasyonu

dc.contributor.advisor Yağcı, Yusuf tr_TR
dc.contributor.author Müftüoğlu, Ali Ekrem tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-26T13:44:23Z
dc.date.available 2015-11-26T13:44:23Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, kontrollü polimerizasyon ile fotokimyasal radikal veya katyona yükseltgenmiş radikal polimerizasyonu yöntemlerinin birlikte kullanılmasıyla blok, aşı, blok-aşı, fırça, farklı kollu yıldız kopolimerler ve hiper-dallanmış polimerler hazırlanmıştır. Bu amaçla, ATRP veya ROP yöntemleri ile zinciri sonunda, ortasında ya da yan zincirinde tek veya çift amino veya N,N-dimetil amino fonksiyonları bulunduran başlangıç polimerleri hazırlandı. Daha sonra, bu başlangıç polimerleri fotokimyasal radikal veya katyona yükseltgenmiş radikal polimerizasyonlarında makromoleküler ko-başlatıcılar olarak kullanıldılar. Çift bloklu kopolimerlerin hazırlanması için ATRP’nu ile sentezlenen N,N-dimetilanilin sonlu polistirenler, sonraki aşamada metilmetakrilat (MMA) veya siklohekzen oksitin (CHO) fotopolimerizasyonunda kullanıldı. İlave olarak, fırça tipli blok-aşı kopolimer eldesi açıklanmıştır. Anyonik yaşayan polimerizasyonla hazırlanan poli(N,N-dimetil-4-vinilfenetilamin)-blok-polistirene ait N,N-dimetil amino gruplarından fotokimyasal aşılamayla hem çapraz bağlı polimer, hem de fırça kopolimer hazırlandı. Ayrıca, fotokimyasal aşılamaya uygun H-verici gruplar taşıyan rastgele kopolimerler sentezlenip, karakterizasyonu yapıldı. Diğer bölümde, 2-(dimetilamino)etil metakrilatın fotokimyasal olarak hiper-dallanmış polimer hazırlamada kullanılabileceği gösterildi. Polimerin yüzey morfolojisi Atomik Kuvvet Mikroskopisiyle (AFM) incelendi. Çalışmanın son kısmında, A2B and A2B2 tipli farklı kollu yıldız kopolimerler kontrollü polimerizasyon ile fotopolimerizasyon yöntemleri birlikte kullanılarak sentezlendi. Elde edilen kopolimerler 1H-NMR, IR, GPC ve DSC ile analiz edildi. tr_TR
dc.description.abstract In the present work, macromolecular architectures involving block, graft, block-graft, brush, miktoarm star copolymers and hyper-branched polymers were achieved by using combined controlled and photoinitiated polymerization routes. For this purpose, end-chain, mid-chain or side-chain mono- or bi- amino- or N,N-dimethylamino-functional precursor polymers were prepared either by Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) or Ring-opening Polymerization (ROP). Subsequently, these prepolymers served as macromolecular co-initiators in photoinduced radical or promoted cationic polymerizations. For the preparation of diblock copolymers, N,N-dimethylaniline end-functional polystyrenes were synthesized by ATRP followed by photoblocking with methyl methacrylate (MMA) or cyclohexene oxide (CHO). Moreover, the preparation of a brush type block-graft copolymer is described. Photografting from N,N-dimethyl amino groups of poly(N,N-dimethyl-4-vinylphenethylamine)-block-polystyrene, synthesized by anionic living polymerization, yielded both crosslinked polymer and a brush copolymer. Random copolymers possessing H-donating sites for photoinduced grafting were also synthesized and characterized. Additionally, a hyper-branched polymer was prepared by photopolymerization of 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate and its surface morphology was studied by Atomic Force Microscopy (AFM). Finally, synthesis and characterization of A2B and A2B2 type miktoarm star copolymers was successfully achieved by combination of ATRP or ROP with photoinduced radical polymerization. en_US
dc.description.degree Doktora en_US
dc.description.degree PhD tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10685
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu (ATRP) tr_TR
dc.subject Halka-açılması Polimerizasyonu (ROP) tr_TR
dc.subject Yaşayan Anyonik Polimerizasyon tr_TR
dc.subject Fotokimyasal Polimerizasyon tr_TR
dc.subject Blok Kopolimer tr_TR
dc.subject Fırça Blok Kopolimer tr_TR
dc.subject Aşı Kopolimer tr_TR
dc.subject Farklı-kollu Yıldız Kopolimer tr_TR
dc.subject Hiper-dallanmış Polimer. tr_TR
dc.subject Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) en_US
dc.subject Ring Opening Polymerization (ROP) en_US
dc.subject Living Anionic Polymerization en_US
dc.subject Photoinitiated Polymerization en_US
dc.subject Block Copolymer en_US
dc.subject Brush Block Copolymer en_US
dc.subject Graft Copolymer en_US
dc.subject Miktoarm Star Copolymer en_US
dc.subject Hyper-branched Polymer. en_US
dc.title Kontrollü Ve Fotokimyasal Polimerizasyon Yöntemleri Birlikte Kullanılarak Çeşitli Makromoleküler Yapıların Sentezi Ve Karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Synthesis And Characterization Of Various Macromolecular Architectures By Using Combined Controlled And Photoinitiated Polymerization Methods en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3442.pdf
Boyut:
9.56 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama