İnsar Teknolojisi Ve İnsar Verisinin Değerlendirilmesinde Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Kullanılması

dc.contributor.advisor Tarı, Ergin tr_TR
dc.contributor.author Arslan, Adil Enis tr_TR
dc.contributor.authorID 403718 tr_TR
dc.contributor.department Geomatik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geomathic Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-06-25 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-14T14:13:49Z
dc.date.available 2015-05-14T14:13:49Z
dc.date.issued 2011-07-12 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Gelişen Radar teknolojisi Uzaktan algılama bilimi alanında hızla önem kazanmakta ve dikkat çeken bir algılama yöntemi haline gelmeye devam etmektedir, özellikle uzay ve havacılık firmalarındaki hızlı özelleşme eğilimi dikkatlerin bu sektöre daha fazla çekilmesine neden olmuştur; artan bu talep karşısında oluşan talebe Radar teknolojisindeki giderek artan hızla cevap vermektedir. Gerek yazılım gerek donanım alanında yaşanan bu gelişmeleri takip edebilmek için InSAR alanında çalışmak isteyen kişilere temel bilgilerle birlikte seçilen örnek bir alanda yapılan temel seviyedeki bir uygulama, bu uygulamaya yönelik yöntem ve elde edilen bilgilerin aktarılmaya çalışılması bu Tez çalışmasının ana konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada elde edilen ve aktarılmak istenen bilgiler kullanıcıların ve InSAR alanında çalışmaya başlamak isteyenlerin Genel Kamu Lisanslı yazılımları kullanarak bu verileri nasıl inceleyebileceğini, Radar teknolojisi ve dinamiklerinin temellerini kavramasını sağlamaya yönelik bir seviyede tutulmuştur. Bu amaçla Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Ilgaz dağları yakınındaki bir bölge örnek çalışma alanı olarak seçilmiş ve bölgeye ilişkin veriler Linux işletim sisteminde ROI_PAC programında değerlendirilerek sonuçlar yorumlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Developing Radar technology is rapidly improving its importance in Remote Sensing science. This develops an attention towards the aspects of Radar imaging. Especially the commercialization trend on Aerospace companies and Governments’ leaning doing business with these companies improved the demand on this sector. This thesis work is aimed to be a guide for for people who want to follow the rapid improvements , both software and hardware-wise, on this field and to work on InSAR technology, this work aims to be starting point to understand the working principles of InSAR and how to interpret its data by using General Public License Tools. To achieve this goal a sample area has been chosen on Northern Anatolian Fault Zone and the data has been processed in Linux with ROI_PAC Software and the results are interpreted. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1759
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject InSAR tr_TR
dc.subject Radar tr_TR
dc.subject İnterferometri tr_TR
dc.subject Genel Kamu Lisansı tr_TR
dc.subject Açık Kaynaklı Yazılım tr_TR
dc.subject Linux tr_TR
dc.subject ROI_PAC tr_TR
dc.subject InSAR en_US
dc.subject Radar en_US
dc.subject İnterferometry en_US
dc.subject General Public License en_US
dc.subject Open Source Coded Softwares en_US
dc.subject Linux en_US
dc.subject ROI_PAC en_US
dc.title İnsar Teknolojisi Ve İnsar Verisinin Değerlendirilmesinde Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Kullanılması tr_TR
dc.title.alternative Insar Technology And Interpretation Of Insar Data By Using Open Source Code Software en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11648.pdf
Boyut:
2.5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama